زندان اوین – ممانعت از مداوای زندانی سیاسی نرگس محمدی

narges_mohammadi201203

صبح روز یکشنبه ۱۱مرداد ۹۴ زندانی سیاسی نرگس محمدی که در اوین زندانی هست به‌دلیل فلج عضلانی به بیمارستان طالقانی منتقل شد، اما به‌رغم نظر پزشکان مبنی بر اینکه او باید در بیمارستان بستری و تحت نظر قرار بگیرد، دژخیمان توجهی به توصیه پزشکان نکردند و مجددا با همان وضعیت وخیم جسمی دستور برگرداندن او را به اوین صادر کردند.

You may also like...