لیست تکمیلی زندانیان سیاسی که حمایت بخش فارسی بی بی سی از شکنجه در ایران را محکوم کردند.

zendaanجمعی از زندانیان سیاسی زندانهای مختلف رژم خمینی (که اسامی انها ذیلا امده است) حمایت بخش فارسی بی بی سی از شکنجه در ایران را محکوم کردند.

  این زندانیان که خود هر لحظه در معرض فشار و شکنجه دژخیمان فاشیسم مذهبی قراردارند، هموطنان آزادیخواه را به محکوم کردن این اقدام ضد انسانی و ضد موازین حقوق بشر، فراخواندند.

 1. جابر آبادیان
 2. جواد آبادیان
 3. ملک محمد آبادیان
 4. هادی آبادیان
 5. فرید آزموده
 6. حسن آشتیانی
 7. محمد امین آگوشی
 8. پوریا ابراهیمی
 9. رضا اکبری منفرد  
 10. حمید برهانی
 11. شفیع محمد بلوچ زهی
 12. حمید (ماشاالله) حائری
 13. ایرج حاتمی
 14. خالد حردانی
 15. رسول حردانی
 16. ایوب ریگی
 17. شاهین ذوقی تبار
 18. سعید شیرزاد
 19. علی صلان پور
 20. علیرضا فراهانی
 21. اصغر قطان.
 22. آیه الله سید حسین کاظمینی بروجردی
 23. صالح کهندل
 24. علیرضا گلی پور
 25. سعید ماسوری
 26. ایرج محمدی
 27. علی معزی
 28. نظام ملازاده
 29. پیروز منصوری
 30. غفار نقشبندی
 31. اسدالله هادی
 32. میثاق یزدان نژاد

سایر زندانیان دربند

۳۳٫بابک آسیابی

۳۴٫علی عسگری

You may also like...