مجاهد قهرمان حسن نورعلی، بیست و چهارمین شهید حمله موشکی به لیبرتی

۲۰۱۵۱۱۳۰۱۵۱۴۹۴۷۱۳۹۱بیست و چهارمین شهید حمله موشکی به لیبرتی، مجاهد قهرمان حسن نورعلی با ۳۴سال سابقه تشکیلاتی و حرفه‌یی در سازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آزادیبخش ملی، در اثر شدت جراحات وارده در حمله موشکی به‌شهادت رسید.
مجاهد خلق حسن نورعلی دانشجوی سال آخر مهندسی مکانیک در انگلستان بود که در سال ۱۳۶۰ به‌طور حرفه‌یی به مجاهدین پیوست.

You may also like...