موج جنایات پلید داعش در پاریس، چه باید کرد؟

logoپژواک سلسله جنایتهای داعش در جمعه شب ۱۳نوامبر در پاریس، جهان را تکان داده و موجی از همدردی با قربانیان، با فرانسه و با خانواده‌های داغدار توسط مهمترین رهبران سیاسی و فکری جهان را برانگیخت. از جمله پیام عمیق خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهوری برگزیده مقاومت ایران، که این جنایتهای سیاه و بشرستیز داعش را محکوم کرده و به‌خصوص مشخص کردند که این تبهکاری و تبهکاران تا کجا از اسلام و ارزشهای اساسی آزادی، رهایی، صلح و بشردوستی در این دیانت مبین، بیگانه است.
در این میان، از نگاه ناظران پنهان نمانده است که برخی همدردیهای ریاکارانه با قربانیان این فجایع، چقدر همدست تبهکاران داعشی است و با انگیزه ترویج این قبیل جنایتها، کوشش دارد تا تمامی این فجایع خونین را در اساس به پای خود قربانیان، در این‌جا رهبران فرانسه، بنویسد. در این زمینه، اظهارات تعدادی از سران رژیم ملاهای حاکم بر ایران، یادآور همان روشی است که بنیادگرایان تبهکار، طی چهار دهه حاکمیت خود بر ایران، اعمال کرده‌اند و همواره جنایتهای خود را به پای قربانیان و به‌خصوص فرزندان مقاوم مرز و بوم ایران نوشته‌اند (نگاه کنید به اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، تحت عنوان «ابراز خوشحالی رذیلانه رژیم آخوندی از فاجعه تروریستی پاریس»… به تاریخ ۱۴نوامبر۲۰۱۵).
بسی امیدبخش است که رهبران فرانسه و مهمترین رهبران سیاسی و فکری جهان بر عزم خویش به مبارزه با عاملان و ریشه‌های این جنایت تا به آخر، تأکید کرده‌اند. در این زمینه، به نوبه خود لازم می‌دانیم به موارد زیر تأکید کنیم:
مقدمترین و فوری‌ترین اهداف این سلسله جنایتها و عموم تبهکاریهای داعش و بنیادگرایان مشابه، در این دو امر خلاصه می‌شود که باید راهنمای عمل مبارزه و مقابله‌جویی با این جنایتکاران در نظر گرفته شوند. این دو هدف شوم عبارتند از: مرعوب کردن جهان و جهانیان که گویا با موج مقاومت ناپذیری از وحشیان خونریز مواجهند که نمی‌توان و نباید در برابرشان ایستادگی کرد و سازش و مماشات با آنها، شبیه رفتاری که طی چهار دهه با بنیادگرایی حاکم بر ایران اتخاد شده است، مناسبتر خواهد بود. و هدف دوم، مسلمان نمایی این تبهکاران با ترویج این دروغ پلید است که گویا تغذیه کننده این وحشیگریها، پایبندی آنها به «بنیادهای» دیانت اسلام است. بدین معنی که مقابله با آن به‌معنی مقابله با نزدیک به دو میلیارد مسلمان جهان خواهد بود و به همین خاطر ناممکن و نشدنی است.
نظر به این اهداف، باید همگان هشیارانه و مسئولانه، با هر آنچه در راستای ترویج این دو هدف باشد، ایستادگی کنیم. شکست پذیری محتوم این اندیشه و دارو دسته‌های تبهکار را بهتر است امروز در چهره الگوی اصلی و معاصر این گرایشهای جنایتکار تماشا کنیم که همانا رژیم ملایان ایران است که به‌خاطر ایستادگی مردم و اقوام تحت ستم ایران، به‌خصوص زنان و زحمتکشان و در کانون همگی آنها مقاومت سازمان‌یافته مردم ایران، این ملایان که با فرصت جویی از شرایط یک انقلاب مردمی و ضددیکتاتوری ایران به قدرت رسیدند، به جای تثبیت و ریشه دوانیدن طی این مدت طولانی، روز به روز به نابودی و از هم گسیختگی و فروریختن به دست مردم و مقاومت مردمی نزدیک و نزدیکتر می‌شوند. این چنین، باید این ایمان و یقین را تقویت و ترویج کرد که مقاومت و ایستادگی در برابر این موج سیاه جنایت‌پیشه درست‌ترین و تنها راه است. گو که این تبهکاران به هر نام، نام به‌اصطلاح اسلام یا مبارزه با شیطانهای بزرگ و متوسط و سایزهای مختلف، برخاسته باشند. اینها در جهان معاصر و عصر بیداریهای انسانی و مقاومتهای پرشکوه در ایران، و دیگر ملتهای همجوار و منطقه، شانس ریشه دوانیدن و بقاء ندارند.
نظر به اسلام نمایی و اشکال و شعارهای شبهه انگیزی که این جنایتکاران به آنها دست می‌یازند، باید همگان به این مهم توجه کرده و همسو عمل کنیم که حساب اسلام و این سوداگران مرگ و نیستی در اساس جداست. در این زمینه، به‌خصوص پیشروان مسلمان دارای مسئولیت ویژه هستند و رسالتشان بسی فراتر از محکوم کردن جنایتهای بنیادگرایان، بلکه همسویی کامل و مؤثر با مقاومتهای عینی و فعال در ایران و منطقه است. سکوت هیچ شخص و نهاد مسلمان در مقابل این جنایتها هرگز روا و بخشوده نیست و شخصیتها و مسلمانان مقیم کشورهای هدف، مانند فرانسه در حوادث این روزها، مسئولیتی فوری‌تر دارند. هم‌چنان‌که شخصیتها و موجودیتها در کشورهای هدف دائمی این تبهکاران، مانند کشور ما ایران یا سوریه و سایر کشورهای منطقه و آفریقایی و…

در این میان، مهمترین و بلندمدت‌ترین اقدامهای روشنگرانه، بیان تفصیلی ارزشها و اهداف دین مبین اسلام است که چگونه مطابق متن قرآن، و روش قطعی پیامبر بزرگوار اسلام، حضرت محمد-ص، پایبند آزادی در انتخاب دیانت و عمل به موازین اسلام بوده و به دیانت و امنیت و حقوق دیگران احترام می‌گذاشته و شگفتا که در حد نهی اهانت به بتهای بت پرستان در این زمینه اصرار می‌ورزیده است تا به حدی که حتی بی‌عدالتی نسبت به دشمنان و زیاده‌روی در مقابله با تجاوزهای دشمنان را به صراحت و تکرار منع می‌کرده است. تعالیم مسلم و روشنی که بیش از هر بینه و وسیله دیگری روشن می‌کند که انبوه کشورگشایان زوراندیش و قدرت پرست که در قرون گذشته و یا عصر حاضر برای برپایی کاخهای قدرت و ستمکاری خویش دزدانه از پوش و ابزار اسلام بهره می‌جویند، تا کجا دروغگو و فریبکار بوده و کالای غش و دروغشان با بازخوانی و بازآموزی اصل اسلام تا کجا به آسانی از هم گسسته خواهد شد.

در این میان، یک تهدید نباید هرگز از نظر دور داشته شود، تهدیدی که در نوع خود در ردیف هم‌صدایی و همکاری هر چند ناآگاهانه با همین موج خونبار ترور و وحشت است. شاخه‌های به ظاهر مختلف این تهدید جهانی و این نوع صدور تروریسم، در میان خویش، جدالی را نمایان می‌سازند و حتی گاه برضد همدیگر تبلیغات و عملیات می‌کنند. رژیم ملایان ایران که مدل موفق این نوع تروریسم و صادرکننده علنی و متظاهر آن در منطقه است، وانمود می‌کند که در عراق با داعش درگیر است و داعش در این‌جا و آنجا مسجدی یا حسینیه‌یی از شیعیان را به خون و آتش می‌کشد. حال آن‌که جدا از همکاریهای جدی در میان بالاییهای این دو قطب، که لااقل نمونه‌های آن در رابطه القاعده و داعش با ملایان ایران علنی شده و از اسرار شمرده نمی‌شود، خطرناکتر این است که دعوت هر دو تیره از بابت تهدید فعال صلح و امنیت جهانی و تاکتیکهایشان در این زمینه، با یکدیگر مو نمی‌زند. هردو به‌دنبال حاکمیتی ضدتاریخی هستند که باید با زور و ترور بر همگان، مسلمان یا غیرمسلمان تحمیل شود، آن هم با «شریعت» و مقرراتی به‌طور مطلق ضد آزادی و هر گونه حقوق اولیه برای انسان، خواه مسلمان و خواه غیرمسلمان. این نیت پلید مشترک را حتی در تاکتیک بسیار همپای همدیگر به پیش می‌برند. آیا دنیا و به‌خصوص پاریسیها می‌توانند فراموش کنند که همین پاریس توسط تروریستهای ملایان تهران بارها به خون کشیده شد و حتی فروشگاهها و اماکن عمومی آن با بمب طعمه آتش و انفجار شد؟

با ابراز مجدد همدردی عمیق با مردم فرانسه و وجدانهای جریحه‌دار بشری بر اثر امواج جنایتهای تیره و نابخشودنی داعش و شرکا، باید با ایمان و همزبانی تأکید کنیم که پایداری و مقاومت فعال و جامع در برابر این جنایتها و جنایتکاران لاجرم به پیروزی محتوم انسانیت و روشنایی بر وحشیگری و تاریکی پیروز خواهد بود.

زنده باد مقاومت همه‌جانبه و پایدار در برابر ستم و ستمکاران تبهکار.

کمیسیون مذاهب و آزادی ادیان شورای ملی مقاومت
جلال گنجه ای
۲۴آبان۹۴ (۱۵نوامبر۲۰۱۵)

You may also like...