میزگرد اینترنتی- موج اعتراض علیه توجیه شکنجه در بی بی سی فارسی- چهارشنبه۲۸مرداد۱۳۹۴

میزگرد اینترنتی- اعتراض علیه بی بی سیمیزگرد اینترنتی با شرکت: فاطمه رضایی، مهدی سامع، محمد علی توحیدی

موضوع: موج اعتراض علیه توجیه شکنجه در بی بی سی فارسی

زمان: چهارشنبه ۲۸ مرداد -۱۹ اوت ساعت ۲۱۰۰ بوقت پاریس

پخش مستقیم: این میز گرد بصورت زنده روی سایت ایران فریدام بزبان فارسی پخش میشود. از دوستان و آشنایانتان دعوت کنید در این برنامه شرکت کنند.

آدرس سایت بقرار زیر است:

www. Iranfreedom. org/fa

شرکت کنندگان به سئوالات بینندگان روی سایت و توییتر پاسخ میدهند.

ارسال سئوالات روی ۴FreedominIran@ و در هشتگ #IranFreedom در توئیتها انجام شود.

لطفا آدرس اینترنتی (URL) این برنامه را روی سایت یا فیس بوکتان بگذارید و این برنامه را پخش کنید.

پخش مستقیم برنامه میزگرد در سایت ایران فریدام بزبان فارسی صورت میگیرد:

www.Iranfreedom.org/fa

علاوه بر این پخش روی لینک اصلی زیر نیز صورت میگیرد.

https://iframe.dacast.com/b/40220/c/66106

برای گذاشتن در توئیتر و فیس بوک نیز از این لینک میشود استفاده کرد:

https://iframe.dacast.com/b/40220/c/66106

برای Embedd کردن (پخش زنده) در سایتها از این کد میشود استفاده کرد.

<iframe src=”http: //iframe. dacast. com/b/40220/c/66106″ width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ scrolling=”no” allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe>

You may also like...