پیام حمایت میلان زویر نماینده پارلمان اروپا از قیام مردم ایران

پیام حمایت میلان زویر نماینده پارلمان اروپا از قیام مردم ایران

میلان زویر نماینده پارلمان اروپا از کشور اسلوونی روز دوشنبه ۱۱دی ۹۶ در پیامی در توئیتر حمایت خود از قیام سراسری مردم ایران را اعلام کرد. و نوشت ”من از مردم ایران که برای آزادی و دموکراسی دست به تظاهرات زده‌اند حمایت می‌کنم.

اتحادیه اروپا بایستی سرکوب توسط رژیم ایران را محکوم کند و از فراخوان مریم رجویپرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران برای یک

تغییر دموکراتیک حمایت نماید“.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *