نشست اختصاصی با برادران عضو در اشرف در باره پرونده، اسناد و سوابق یکایک مزدوران شکنجه روانی- سیرک مزدوران

نشست اختصاصی با برادران عضو در اشرف مهر1390

نشست اختصاصی با برادران عضو در اشرف در باره پرونده، اسناد و سوابق یکایک مزدوران شکنجه روانی- ۲۳مهر۱۳۹۰- در ۶۲۳ امین روز شکنجه روانی سیرک مزدوران در اطراف اشرف با ۳۲۰بلندگو(روی عکس یا متن را کلیک کنید)

سایت ایران آزادفردا

لوگو سایت ایران آزادفردا- آلبانی

You may also like...