استقلال اندونزی توسط هلندیها ، به‌رسمیت شناخته شد

دکتر سوکارنو

استقلال اندونزی توسط هلندیها ، به‌رسمیت شناخته شد

کشور اندونزی مدت سه ونیم قرن تحت استعمار هلند بود و در جنگ جهانی دوم به اشغال ژاپنیها درآمد.

 در سال ۱۹۴۵ نیروهای ملی و آزادیبخش این کشوربه رهبری دکتر سوکارنو به‌دنبال تسلیم ژاپنیها ، سلاحهای آنان را مصادره کردند و سوکارنو در همان سال استقلال اندونزی را اعلام کرد. اما دولت هلند از پذیرش استقلال یک‌جانبه اندونزی خودداری کرد.

 سرانجام با مبارزات مردم اندونزی، روز ۲۸ دسامبر سال ۱۹۴۹ ژولیانا ملکه هلند، استقلال اندونزی را به‌رسمیت شناخت.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *