اعتراف موسوی اردبیلی جنایتکار به‌قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷- ۱۵مرداد۱۳۶۷ – ۶ اوت۱۹۸۸

mosavi ardabili۱۵مرداد۱۳۶۷ – ۶ اوت۱۹۸۸ 

روز ۱۵مرداد سال ۱۳۶۷ ، یک اعتراف تکان‌دهنده در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی از رادیوی رژیم خمینی پخش شد.

موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور در این‌رادیوگفت:

”قوه‌‌‌‌‌‌‌قضائیه در فشار بسیار سخت است‌… که چرا اینها اعدام نمی‌شوند. باید از دم اعدام بشوند. دیگر از محاکمه و آوردن و بردن پرونده محکومین خبری نخواهد بود”.

You may also like...