امضای پیمان نظامی ورشو بین کشورهای بلوک شرق.

امضای پیمان نظامی ورشو

۱۹۵۵ میلادی: امضای پیمان نظامی ورشو بین کشورهای بلوک شرق.

 روز ۱۴‌مه سال ‌۱۹۵۵، پیمان نظامی ورشو توسط کشورهای شوروی، لهستان، چکسلواکی، مجارستان، رومانی، بلغارستان و آلمان شرقی به امضا رسید. شوروی سابق پیمان ورشو را در برابر (؟) پیمان ناتو که توسط آمریکا و متحدان غربی‌اش برای مقابله با شوروی ایجادشده بود تشکیل داد… پیش از آن در جریان جنگ جهانی دوم ۹۰ درصد شهر ورشو که پایتخت لهستان بود ویران شد. ورشو بعد از مقاومتی سخت در سپتامبر ۱۹۳۹ به دست آلمان‌ها افتاد و روس‌ها در ژانویهٌ ۱۹۴۵ این شهر را گرفتند بعد از فروپاشی شوروی و بلوک شرق، پیمان ورشو نیز از بین رفت.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *