جهان- فرهنگ و ادب-سالگرد درگذشت هوشی مین رهبر انقلاب ویتنام

روز سوم سپتامبر ۱۹۶۹ هوشی‌مین رهبر انقلاب ویتنام درگذشت. هوشی‌مین در سال ۱۸۹۰ در دهکده کیم‌لین در ویتنام شمالی در خانواده‌یی فقیر چشم به‌جهان گشود. پس‌از طی دوران دبیرستان به‌ شغل معلمی پرداخت و درسن ۲۱سالگی عازم فرانسه گردید.اودرآغاز سال ۱۹۴۱ پس‌از سی سال دوری از ویتنام به‌طور مخفیانه به‌ کشورش بازگشت و همراه با عده‌یی دیگر از مبارزین، زمینه ارتش آزادیبخش خلق ویتنام را پایه‌گذاری کرد. این ارتش به‌نام ”ویتنام دوک لاپ مین“ یا به‌اختصار ویت‌مینه (اتحاد برای ا ستقلال ویتنام) نام نهاده شد که هدفش آزادسازی ویتنام از استعمار فرانسه بود. در اوت ۱۹۴۵ارتش ویت‌مینه به‌فرماندهی ژنرال‌جیاپ وارد هانوی شد. دولت وابسته بائودای سقوط کرد و هوشی‌مین به‌ریاست‌جمهوری انتخاب شد. ولی اوایل سال ۱۹۴۶ فرانسویان به‌کمک عوامل داخلی‌شان باز به‌ صحنه بازگـشتند.سرانجام دردرگیری بین فرانسه و ارتش خلق ویتنام درماه مه ۱۹۵۴ با سقوط دین‌بین‌فو، ارتش خلق ویتنام به‌پیروزی رسید. اما در مذاکرات صلح که در پاریس انجام شد، آمریکا با استقلال تمام ویتنام مخالفت کرد و ویتنام شمالی و جنوبی از مدار ۱۷درجه از یکدیگر جدا شدند. ولی هوشی‌مین، ۶سال قبل‌از پیروزی انقلاب ویتنام، دیده از جهان فروبست. کودکان و نوجوانان، این مرد مهربان را که صمیمانه برایشان شعر می‌خواند و با آنان از مبارزه حرف می‌زد، ”عمو هو“ صدا می‌کردند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *