طرح تأسیس سازمان ملل

سازمان ملل متحد۷اکتبر ۱۹۴۲ – ۱۵مهر۱۳۲۱:

سران آمریکا و انگلستان در بحبوحه جنگ جهانی دوم طرح تأسیس یک سازمان جهانی را که بتواند با حل مسایل بین‌المللی و رفع اختلاف کشورها از راه داوری و طرق مسالمت‌آمیز از وقوع جنگ در جهان جلوگیری کند، بررسی کردند.
این بررسیها پایه‌یی برای ایجاد سازمان ملل متحد و منشور آن قرار گرفت که نهایتاً بعد از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ تشکیل شد.

You may also like...