قیام مردم دلیر مشهد روز ۹ خرداد سال ۱۳۷۱ هزاران تن از مردم دلیر مشهد، تظاهرات گسترده‌یی علیه رژیم خمینی بر پا کردند

موقعیت مشهد در استان خراسان رضوی

 

موقعیت مشهد در استان خراسان رضوی

۹خرداد ۱۳۷۱ – ۳۰ مه۱۹۹۲:
روز ۹ خرداد سال ۱۳۷۱ هزاران تن از مردم دلیر مشهد، تظاهرات گسترده‌یی علیه رژیم خمینی بر پا کردند و طی آن چند کلانتری را خلع سلاح و بسیاری از مراکز سرکوب رژیم را درهم کوبیده و به‌آتش کشیدند.
جرقه این تظاهرات در محله فقیرنشین کوی طلاب، هنگامی زده شد که مأموران شهرداری رژیم اقدام به‌تخریب آلونکهای مردم محروم این منطقه نمودند و کودک خردسال یکی از ساکنین که حاضر به‌ترک سرپناه خود نشده ‌بود در زیر بولدوزر کشته شد. خبر به‌سرعت در شهر پخش شد و به ‌فاصله کوتاهی سیل خروشان مردم در خیابانهای اصلی شهر به‌راه افتادند. در این تظاهرات که جوانان هوادار مجاهدین نقش فعالی در سازماندهی و هدایت آن داشتند، مردم، ۴ کلانتری رژیم را خلع سلاح کردند و بسیاری از مراکز سرکوب را در هم کوبیدند. خامنه‌ای جنایتکار با رذالت تمام، قیام‌کنندگان مشهد را علفهای هرزی که بایستی آنها را کند و دور انداخت توصیف کرد

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *