مهندس رودلف دیزل، مخترع موتورهای دیزل درگذشت

رودلف-دیزل-مخترع-و-مهندس-مکانیک-آلمانی۲۹سپتامبر ۱۹۱۳ – ۷مهر۱۲۹۲:

مهندس رودلف دیزل که یک مهندس آلمانی و مخترع موتورهای احتراقی دیزلی بود، در ۵۵سالگی درگذشت. مهندس رودلف دیزل پس از پایان تحصیلاتش در انگلستان به آلمان برگشت و در دانشگاه پلی‌تکنیک مونیخ ادامه تحصیل داد و در همان‌جا تحقیقاتش را بر روی موتورهای احتراقی آغاز کرد. در سال ۱۸۹۲ موتور احتراقی خود را که با سیستم اشتعال کار می‌کرد، با موفقیت عرضه کرد و به نام خود به عنوان موتور دیزل به ثبت داد. وی در هنگام مسافرت به انگلستان در کانال مانش، در آب افتاد و غرق شد.

You may also like...