گذری بر تقویم تاریخ

مارتین لوترکینگ

گذری بر تقویم تاریخ:
مارتین لوترکینگ رهبر سیاهپوستان آمریکا ترور شد
۴ آوریل ۱۹۶۶ –۱۵ فروردین۱۳۴۵:
ما از خلال تجربیات دردناکمان این را تجربه کردیم که آزادی، هیچگاه داوطلبانه داده نمی‌شود. آزادی بایستی از جانب توده‌های تحت‌ستم گرفته شود”.
مارتین لوترکینگ رهبر سیاهپوستان آمریکا در شهرممفیس ایالت‌تنسی، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به قتل رسید.
وی در سال ۱۹۲۹ در شهرآتلانتا در ایالت جورجیا متولد شده بود و دارای دکترا در رشته الهیات از دانشگاه بوستون در سال ۱۹۵۵ بود.
مارتین لوترکینگ به‌شدت با نژادپرستی به‌مخالفت برخاست و به‌سرعت تبدیل به یکی از رهبران سیاهپوستان آمریکا شد. او در یکی از نطقهایش گفت:
” ما هیچ راه چاره‌ای نداریم، جز اعتراض. برای سالیان دراز، ما صبر و تحمل بی‌پایان خود را نشان داده‌ایم”.
در بهار ۱۹۶۳، در تظاهرات بزرگی که در اعتراض به‌تبعیض نژادی برپا گشته بود، مارتین لوتر به همراه تعداد زیادی از یارانش دستگیر شد و به‌زندان افتاد. وی در نامه‌ای که در زندان نوشت ، از جمله گفته بود:
در سال ۱۹۶۴، جایزه صلح نوبل به‌مارتین لوترکینگ اعطا شد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *