۶ اسفند: درگذشت پتر بنن سون مؤسس سازمان عفو بین‌الملل

amnestypicasso

پتر بنن سون مؤسس سازمان عفو بین الملل روز بیست و پنجم فوریه سال ۲۰۰۵ در ۸۴سالگی در آکسفورد انگلستان درگذشت.
 پتر بنن سون در ۳۱ ژوئیه ۱۹۲۱ در انگلستان در خانواده‌یی از یهودیان مهاجر روسیه که به بانکداری اشتغال داشتند به دنیا آمد و در سال ۱۹۶۱ به منظور دفاع از دو دانشجوی پرتغالی که بدون ارتکاب جرم و تنها به خاطر گفتن زنده باد آزادی بازداشت شده بودند, جمعیت عفو بین الملل را که اینک در سراسر جهان نزدیک به دو میلیون عضو دارد تشکیل داد.
 بنن سون در رشته تاریخ در دانشگاه آکسفورد تحصیل کرده بود و از همین دوران به مبارزات دانشجویی علیه هیتلر پیوست و سپس در مبارزه افشاگرانه علیه دیکتاتوری فرانکو و جنگ داخلی اسپانیا در سطح بین‌المللی شرکت جست.
پتر بنن سون تغییر مذهب داده و کاتولیک شده بود.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *