یادها و روزها

یادها و روزها

گفتگو با دوست ـ دیدار بیست و پنجم (رمضان)

نماد عشق خدایا! بسیار دیدیم در دلِ خرسنگ‌وشِ آن که تازیانه برگرفته بود تا «شریعت»ی را با خُنج کشیدنی خونین، بر پوست لخت، مدافع باشد،.....
خرداد ۲۰, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار بیست و چهارم (رمضان)

گفتگو با دوست ـ دیدار بیست و چهارم (رمضان) بارخدایا! تو قلم را از آغاز وسیله‌یی برای آگاهی و کرامت انسان قراردادی و بنی‌نوع انسان.....
خرداد ۱۹, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار بیست و سوم (رمضان)

به سوی آسمان خدایا! انسان، هستی خلاصه شده و متکاثف است و هستی، انسان گسترش یافته‌. از هر پدیده‌یی نمونه‌یی در انسان هست‌‌؛ زیرا او.....
خرداد ۱۸, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار بیست و دوم (رمضان)

گفتگو با دوست ـ دیدار بیستم (رمضان) بار خدایا! به‌طور معمول ذهن هر انسانی ممکن است با دیدن فجایع اجتماعی در ایران اسیر از قبیل.....
خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار بیست و یکم (رمضان)

گفتگو با دوست ـ دیدار بیست و یکم خدایا!‌ تاریخ فرزند انسان، در بیست و یکم رمضان، پیشوایی را از دست داد که امام حسن.....
خرداد ۱۶, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار بیستم (رمضان)

گفتگو با دوست ـ دیدار بیستم خدایا! بیشترین ستم و در حقیقت ستم مضاعف در ایران اسیر متوجه زنان و دختران ایرانی است. آنها به.....
خرداد ۱۵, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار هیجدهم (رمضان)

گفتگو با دوست ـ دیدار هیجدهم خدایا تو را با معتکف نشستنهای بی‌حاصل و با سر به سجده سودنهای طولانی و تسبیح‌چرخانی‌های کسالت‌بار در مساجد.....
خرداد ۱۳, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار هفدهم (رمضان)

دیدار دوست ای خدایی که با آفریدگان خود، بر سر یک سفره می‌نشینی و مهمان ناگفتنی‌ترین درد دلهای آنان می‌شوی! ای آن که در حضور.....
خرداد ۱۲, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار شانزدهم (رمضان)

گفتگو با دوست ـ دیدار شانزدهم (رمضان) ای خدایی که با بردن نامت قلب‌ها به آرامش می‌رسند و رگبار ژاله‌های معطر، در خلوتکده‌های جان باریدن.....
خرداد ۱۱, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار پانزدهم (رمضان)

گفتگو با دوست ـ دیدار پانزدهم خدای پیکارگران ای خدای آزادی و آزادیخواهان! ای که نام دیگرت حق و حقیقت‌خواهی است! در کتابت گفته‌یی به پیکارگران با ستم و.....
خرداد ۱۰, ۱۳۹۷