یادها و روزها

یادها و روزها

گفتگو با دوست ـ دیدار بیست و نهم (رمضان)

گفتگو با دوست ـ دیدار بیست و نهم خدایا! تو با عتاب در کتابت ما و تمام انسانهای مسئول و بیدار را خطاب قرار داده.....
خرداد ۲۴, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار بیست و هفتم(رمضان)

گفتگو با دوست ـ دیدار بیست و هفتم(رمضان) بار خدایا! کشف بزرگ بنیانگذار کبیر سازمان مجاهدین خلق ایران، محمد حنیف‌نژاد این بود که با فهم عمیق از.....
خرداد ۲۲, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار بیست و ششم (رمضان)

گفتگو با دوست ـ دیدار بیست و ششم (رمضان) ای آن که آسمانها و زمین و آنچه در بین آنهاست، رهین منت توست؛ ای خالق.....
خرداد ۲۱, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار بیست و پنجم (رمضان)

نماد عشق خدایا! بسیار دیدیم در دلِ خرسنگ‌وشِ آن که تازیانه برگرفته بود تا «شریعت»ی را با خُنج کشیدنی خونین، بر پوست لخت، مدافع باشد،.....
خرداد ۲۰, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار بیست و چهارم (رمضان)

گفتگو با دوست ـ دیدار بیست و چهارم (رمضان) بارخدایا! تو قلم را از آغاز وسیله‌یی برای آگاهی و کرامت انسان قراردادی و بنی‌نوع انسان.....
خرداد ۱۹, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار بیست و سوم (رمضان)

به سوی آسمان خدایا! انسان، هستی خلاصه شده و متکاثف است و هستی، انسان گسترش یافته‌. از هر پدیده‌یی نمونه‌یی در انسان هست‌‌؛ زیرا او.....
خرداد ۱۸, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار بیست و دوم (رمضان)

گفتگو با دوست ـ دیدار بیستم (رمضان) بار خدایا! به‌طور معمول ذهن هر انسانی ممکن است با دیدن فجایع اجتماعی در ایران اسیر از قبیل.....
خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار بیست و یکم (رمضان)

گفتگو با دوست ـ دیدار بیست و یکم خدایا!‌ تاریخ فرزند انسان، در بیست و یکم رمضان، پیشوایی را از دست داد که امام حسن.....
خرداد ۱۶, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار بیستم (رمضان)

گفتگو با دوست ـ دیدار بیستم خدایا! بیشترین ستم و در حقیقت ستم مضاعف در ایران اسیر متوجه زنان و دختران ایرانی است. آنها به.....
خرداد ۱۵, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار هیجدهم (رمضان)

گفتگو با دوست ـ دیدار هیجدهم خدایا تو را با معتکف نشستنهای بی‌حاصل و با سر به سجده سودنهای طولانی و تسبیح‌چرخانی‌های کسالت‌بار در مساجد.....
خرداد ۱۳, ۱۳۹۷