یادها و روزها

یادها و روزها

۳۰سال پس از زهر خوردن در جنگ ضدمیهنی (گفتگو با محمدعلی توحیدی)

محمدعلی توحیدی سؤال: روز چهارشنبه ۲۷تیر، ۳۰سال از زهر خوردن خمینی در جنگ ضدمیهنی گذشت. نگاهی داریم به اوضاع و احوال آن زمان و امروز.....
تیر ۳۱, ۱۳۹۷

  سالروز شهادت کشیش مهدی دیباج 

  سالروز شهادت کشیش مهدی دیباج      ۱۳ تیر۱۳۷۳ - ۴ ژوئیه۱۹۹۴    در این روز اعلام شد که جسد کشیش مهدی دیباج در.....
تیر ۱۳, ۱۳۹۷

انفجار تروریستی در ظهران عربستان

انفجار در ظهران عربستان ۲۲ژوئن۱۹۹۶ -۱ تیر۱۳۷۵: روز ۲۲ژوئن سال ۱۹۹۶، در یک انفجار عظیم در برابر قرارگاه نیروهای آمریکا در ظهران عربستان، ۱۹آمریکایی کشته.....
تیر ۵, ۱۳۹۷

«ما آغاز کردیم و تداوم بخشیدیم..».

۳۰ خرداد سالروز قیام سراسری مردم علیه ارتجاع خون‌ریز شاه که رفت، کبوترِ شادی از قفسِ غمزده قلبها پرگرفت و خلقی امیدوار، سفره سورِ پیروزیِ.....
خرداد ۳۰, ۱۳۹۷

سمت درست تاریخ روی خط ۳۰خرداد

۳۰ خرداد؛ پاسخی به ضرورت تااریخ ۳۰ خرداد ـ سمت درست تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۶۰دارای چندین ویژه‌گی است که نخستین آن، انتخاب سمت درست تاریخ.....

گفتگو با دوست ـ دیدار بیست و نهم (رمضان)

گفتگو با دوست ـ دیدار بیست و نهم خدایا! تو با عتاب در کتابت ما و تمام انسانهای مسئول و بیدار را خطاب قرار داده.....
خرداد ۲۴, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار بیست و هفتم(رمضان)

گفتگو با دوست ـ دیدار بیست و هفتم(رمضان) بار خدایا! کشف بزرگ بنیانگذار کبیر سازمان مجاهدین خلق ایران، محمد حنیف‌نژاد این بود که با فهم عمیق از.....
خرداد ۲۲, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار بیست و ششم (رمضان)

گفتگو با دوست ـ دیدار بیست و ششم (رمضان) ای آن که آسمانها و زمین و آنچه در بین آنهاست، رهین منت توست؛ ای خالق.....
خرداد ۲۱, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار بیست و پنجم (رمضان)

نماد عشق خدایا! بسیار دیدیم در دلِ خرسنگ‌وشِ آن که تازیانه برگرفته بود تا «شریعت»ی را با خُنج کشیدنی خونین، بر پوست لخت، مدافع باشد،.....
خرداد ۲۰, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار بیست و چهارم (رمضان)

گفتگو با دوست ـ دیدار بیست و چهارم (رمضان) بارخدایا! تو قلم را از آغاز وسیله‌یی برای آگاهی و کرامت انسان قراردادی و بنی‌نوع انسان.....
خرداد ۱۹, ۱۳۹۷