یادها و روزها

یادها و روزها

گفتگو با دوست ـ دیدار شانزدهم (رمضان)

گفتگو با دوست ـ دیدار شانزدهم (رمضان) ای خدایی که با بردن نامت قلب‌ها به آرامش می‌رسند و رگبار ژاله‌های معطر، در خلوتکده‌های جان باریدن.....
خرداد ۱۱, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار پانزدهم (رمضان)

گفتگو با دوست ـ دیدار پانزدهم خدای پیکارگران ای خدای آزادی و آزادیخواهان! ای که نام دیگرت حق و حقیقت‌خواهی است! در کتابت گفته‌یی به پیکارگران با ستم و.....
خرداد ۱۰, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار چهاردهم (رمضان)

گفتگو با دوست ـ دیدار چهاردهم ای پروردگار رهایی بخش!‌ با شرکت در مبارزه‌یی سهمگین و نفسگیر با عمامه به سران ریایی و ارباب تزویر.....
خرداد ۹, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار سیزدهم (رمضان)

گفتگو با دوست ـ دیدار سیزدهم (رمضان) بارخدایا! شهرهای مختلف ایران‌زمین از دست کارگزاران این حکومت به فغان آمده‌اند. دامنه ظلم این حاکمیت دین‌فروش تا.....
خرداد ۸, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار دوازدهم (رمضان)

گفتگو با دوست ـ دیدار دوازدهم خدایا! سوره‌‌های کتاب تو، با مهر و بخشش آغاز می‌شود. تو والافرستاده‌ات، محمد را «رحمتی برای جهانیان» توصیف کرده‌ای......
خرداد ۷, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار یازدهم (رمضان)

گفتگو با دوست ـ دیدار یازدهم خدایا! ایران زمین برای نیل به آزادی، این ابتدایی‌ترین خواسته خود، این عطش دیرسال، پیوسته از نسلی به نسل.....
خرداد ۶, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار دهم (رمضان)

  کودکان کارتن‌خواب بار خدایا! تو انسان را از خمیره خویش سرشتی و از روح خود در کالبد او دمیدی. به وی آن کرامتی را بخشیدی که.....
خرداد ۵, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار نهم (رمضان)

  گفتگو با دوست ـ دیدار نهم (رمضان) ای صاحب ژرف‌ترین خردها! ای خالق بی‌نقص‌ترین زیبایی‌ها! در کتاب تو با معنای بلند اولی الالباب آشنا شدیم. چه زیبا گفته‌یی: «در بالا‌بلندی آسمان آبی‌چشم و پهن‌گردگی زمین و درهم‌آمیزی جانشین‌شونده.....
خرداد ۴, ۱۳۹۷

۲۹ اردیبهشت زادروز دکتر محمد مصدق گرامی باد

۲۹ اردیبهشت زادروز دکتر محمد مصدق گرامی باد عکس کمتر دیده شده از مصدق و دخترش در فرودگاه هلند مصدق املاکش را فروخت تا به.....
اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۷

گفتگو با دوست ـ دیدار اول

گفتگو با دوست ـ دیدار اول ای منتهای آرزو!‌ ماهها را ورق زدم و در جستار ماهی بودم که ماه تو باشد. روزمره‌گی را نزیستم تا عبور بی‌هدف روزها مرا به.....
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۷