یادها و روزها

یادها و روزها

سی ام تیر۱۳۳۱- ۲۱ ژوئیه۱۹۵۲‌‌‌‌‌‌‌- قیام پیروزمندانه‌‌‌‌‌‌‌ مردم ایران به‌حمایت از دکتر مصدق

سی ام تیر۱۳۳۱- ۲۱ ژوئیه۱۹۵۲‌‌‌‌‌‌‌ روز ۳۰ تیر سال ۱۳۳۱، مردم تهران در حمایت از پیشوای جنبش ضد استعماری ملت ایران دکتر محمد مصدق به‌پا.....
تیر ۲۹, ۱۳۹۴

سی ام تیر۱۳۶۰ شورای ملی مقاومت ایران در تهران تأسیس شد

سی ام تیر۱۳۶۰- ۲۱ ژوئیه۱۹۸۱‌‌‌‌‌‌‌ : روز ۳۰ تیر سال ۱۳۶۰ شورای ملی مقاومت ایران در تهران تأسیس شد پس از سی خرداد ۱۳۶۰ که.....

نخستین پرواز با بالون در آلمان- بیستم ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ ۱۹۰۰-۲۹ تیر۱۲۷۹

بیستم ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ ۱۹۰۰-۲۹ تیر۱۲۷۹: روز ۲۰ ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ سال ۱۹۰۰ فردیناند زپلین در آلمان اولین پرواز خود را با یک بالون آغاز کرد زپلین یک افسر.....
تیر ۲۸, ۱۳۹۴

آنگ سان رهبر ملی‌گرای برمه(میانمار) ترور شد

نوزدهم ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ ۱۹۴۷-۲۸ تیر۱۳۲۶ روز ۱۹ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ سال ۱۹۴۷ آنگ سان Ang San رهبر ملی‌گرای برمه و نخست‌وزیر داخلی این کشور، در جلسه‌‌‌‌‌‌‌شورای عالی برمه با.....
تیر ۲۷, ۱۳۹۴

بیست و هفتم تیر۱۳۶۷- ۱۸ ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌۱۹۸۸ خمینی جام زهر آتش‌بس را سر کشید

بیست و هفتم تیر۱۳۶۷- ۱۸ ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌۱۹۸۸ خمینی جام زهر آتش‌بس را سر کشید وز ۲۷ تیر سال ۱۳۶۷ خمینی دجال پس از ۸ سال کوبیدن.....
تیر ۲۶, ۱۳۹۴

نماز عید فطر در اشرف


تیر ۲۵, ۱۳۹۴

۱۶ژوئیه ۱۹۶۹- ۲۵ تیر۱۳۴۸ نخستین سفر انسان به‌ کره‌‌‌‌‌‌‌ ماه

۱۶ژوئیه ۱۹۶۹- ۲۵ تیر۱۳۴۸ : روز ۱۶ ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ سال ۱۹۶۹ آپولو۱۱ برای پیاده کردن نخستین انسان در کره‌‌‌‌‌‌‌ماه سفر خود را آغاز کرد. این سفینه.....

بیست وپنجم تیر۱۲۸۸- ۱۶ژوئیه۱۹۰۹ فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان

۲۵ تیر۱۲۸۸- ۱۶ ژوئیه۱۹۰۹‌‌‌‌‌‌‌ : روز ۲۵ تیر سال ۱۲۸۸ شمسی، تهران توسط نیروهای انقلاب مشروطه فتح شد و حکومت استبدادی محمدعلی‌شاه قاجار سرنگون گردید......

بیست و سوم تیر ۱۳۳۷- ۱۴ژوئیه ۱۹۵۸ میلادی پایان نظام سلطنت در عراق

در این روز یک کودتای نظامی توسط عبدالکریم قاسم در عراق صورت گرفت و به نظام سلطنتی کوتاه مدت در عراق پایان داد. ضمن این.....
تیر ۲۳, ۱۳۹۴