یادها و روزها

یادها و روزها

آنگ سان رهبر ملی‌گرای برمه(میانمار) ترور شد

نوزدهم ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ ۱۹۴۷-۲۸ تیر۱۳۲۶ روز ۱۹ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ سال ۱۹۴۷ آنگ سان Ang San رهبر ملی‌گرای برمه و نخست‌وزیر داخلی این کشور، در جلسه‌‌‌‌‌‌‌شورای عالی برمه با.....
تیر ۲۷, ۱۳۹۴

بیست و هفتم تیر۱۳۶۷- ۱۸ ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌۱۹۸۸ خمینی جام زهر آتش‌بس را سر کشید

بیست و هفتم تیر۱۳۶۷- ۱۸ ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌۱۹۸۸ خمینی جام زهر آتش‌بس را سر کشید وز ۲۷ تیر سال ۱۳۶۷ خمینی دجال پس از ۸ سال کوبیدن.....
تیر ۲۶, ۱۳۹۴

نماز عید فطر در اشرف


تیر ۲۵, ۱۳۹۴

۱۶ژوئیه ۱۹۶۹- ۲۵ تیر۱۳۴۸ نخستین سفر انسان به‌ کره‌‌‌‌‌‌‌ ماه

۱۶ژوئیه ۱۹۶۹- ۲۵ تیر۱۳۴۸ : روز ۱۶ ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ سال ۱۹۶۹ آپولو۱۱ برای پیاده کردن نخستین انسان در کره‌‌‌‌‌‌‌ماه سفر خود را آغاز کرد. این سفینه.....

بیست وپنجم تیر۱۲۸۸- ۱۶ژوئیه۱۹۰۹ فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان

۲۵ تیر۱۲۸۸- ۱۶ ژوئیه۱۹۰۹‌‌‌‌‌‌‌ : روز ۲۵ تیر سال ۱۲۸۸ شمسی، تهران توسط نیروهای انقلاب مشروطه فتح شد و حکومت استبدادی محمدعلی‌شاه قاجار سرنگون گردید......

بیست و سوم تیر ۱۳۳۷- ۱۴ژوئیه ۱۹۵۸ میلادی پایان نظام سلطنت در عراق

در این روز یک کودتای نظامی توسط عبدالکریم قاسم در عراق صورت گرفت و به نظام سلطنتی کوتاه مدت در عراق پایان داد. ضمن این.....
تیر ۲۳, ۱۳۹۴

زندان باستیل به دست مردم فرانسه فتح شد و آغازگر انقلاب کبیر فرانسه گردید

زندان باستیل به دست مردم فرانسه فتح شد و آغازگر انقلاب کبیر فرانسه گردید

رمضان مبارک


تیر ۲۱, ۱۳۹۴

روز ۱۲ ژوئن سال ۱۹۹۴ یاسرعرفات پس از ۲۷ سال به‌غزه بازگشت

۱۲ ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌۱۹۹۴ - ۲۱ تیر۱۳۷۳: روز ۱۲ ژوئن سال ۱۹۹۴ یاسر عرفات رهبر سازمان آزادیبخش فلسطین پس از ۲۷ سال دوری از فلسطین به‌غزه بازگشت.
تیر ۲۰, ۱۳۹۴