یادها و روزها

یادها و روزها

محمدرضا سعادتی ، مجاهد قهرمان به شهادت رسید

چهارم مرداد ۱۳۶۰- ۲۶ ژوئیه۱۹۸۱ روز چهارم مرداد سال ۱۳۶۰ مجاهد خلق محمدرضا سعادتی در یک کینه‌کشی حیوانی توسط خمینی به ‌جوخه ‌‌‌‌‌‌‌اعدام سپرده شد......
مرداد ۴, ۱۳۹۴

عملیات فروغ جاویدان

اولین روزهای مرداد، یادآوری سالگرد عملیات کبیر فروغ جاویدان است. گذشت زمان و نگاهی به مختصات کنونی مقاومت و رژیم خمینی، ضرورت و نتایج پر.....
مرداد ۲, ۱۳۹۴

سوم مرداد سالگرد آغاز حماسه کبیر میهنی و عقیدتی فروغ جاویدان

سوم مرداد۱۳۶۷-۲۵ژوئیه۱۹۸۸ سوم مرداد سالگرد آغاز حماسه کبیر میهنی و عقیدتی فروغ جاویدان است.  فروغ جاویدان، بزرگترین تهاجم نظامی ارتش آزادیبخش است که در سوم.....
مرداد ۱, ۱۳۹۴

بیست و چهارم ژوئیه۱۹۴۲ – دوم مرداد: بمباران فرانکفورت در جریان جنگ جهانی

درجریان جنگ جهانی دوم بمب افکنهای انگلیسی، شهرهای فرانکفورت و مانهایم آلمان را شدیدا بمباران کردند. فرانکفورت که اینک شهری بزرگ و آباد است در.....

بیست و پنجم ژوئیه۱۹۴۳-۳مرداد۱۳۲۲موسولینی دیکتاتور ایتالیا و متحد هیتلر برکنارشد

بیست و پنجم ژوئیه۱۹۴۳-۳مرداد۱۳۲۲ روز ۲۵ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ سال ۱۹۴۳ ”بنیتو موسولینی” دیکتاتور ایتالیا، عزل و دستگیر شد و مارشال ”پیترو بادوگلیو” یک دولت جدید را در.....
تیر ۳۱, ۱۳۹۴

سی ام تیر۱۳۳۱- ۲۱ ژوئیه۱۹۵۲‌‌‌‌‌‌‌- قیام پیروزمندانه‌‌‌‌‌‌‌ مردم ایران به‌حمایت از دکتر مصدق

سی ام تیر۱۳۳۱- ۲۱ ژوئیه۱۹۵۲‌‌‌‌‌‌‌ روز ۳۰ تیر سال ۱۳۳۱، مردم تهران در حمایت از پیشوای جنبش ضد استعماری ملت ایران دکتر محمد مصدق به‌پا.....
تیر ۲۹, ۱۳۹۴

سی ام تیر۱۳۶۰ شورای ملی مقاومت ایران در تهران تأسیس شد

سی ام تیر۱۳۶۰- ۲۱ ژوئیه۱۹۸۱‌‌‌‌‌‌‌ : روز ۳۰ تیر سال ۱۳۶۰ شورای ملی مقاومت ایران در تهران تأسیس شد پس از سی خرداد ۱۳۶۰ که.....

نخستین پرواز با بالون در آلمان- بیستم ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ ۱۹۰۰-۲۹ تیر۱۲۷۹

بیستم ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ ۱۹۰۰-۲۹ تیر۱۲۷۹: روز ۲۰ ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ سال ۱۹۰۰ فردیناند زپلین در آلمان اولین پرواز خود را با یک بالون آغاز کرد زپلین یک افسر.....
تیر ۲۸, ۱۳۹۴

آنگ سان رهبر ملی‌گرای برمه(میانمار) ترور شد

نوزدهم ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ ۱۹۴۷-۲۸ تیر۱۳۲۶ روز ۱۹ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ سال ۱۹۴۷ آنگ سان Ang San رهبر ملی‌گرای برمه و نخست‌وزیر داخلی این کشور، در جلسه‌‌‌‌‌‌‌شورای عالی برمه با.....
تیر ۲۷, ۱۳۹۴

بیست و هفتم تیر۱۳۶۷- ۱۸ ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌۱۹۸۸ خمینی جام زهر آتش‌بس را سر کشید

بیست و هفتم تیر۱۳۶۷- ۱۸ ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌۱۹۸۸ خمینی جام زهر آتش‌بس را سر کشید وز ۲۷ تیر سال ۱۳۶۷ خمینی دجال پس از ۸ سال کوبیدن.....
تیر ۲۶, ۱۳۹۴