یادها و روزها

یادها و روزها

بیست و چهارم ژوئیه۱۹۴۲ – دوم مرداد: بمباران فرانکفورت در جریان جنگ جهانی

درجریان جنگ جهانی دوم بمب افکنهای انگلیسی، شهرهای فرانکفورت و مانهایم آلمان را شدیدا بمباران کردند. فرانکفورت که اینک شهری بزرگ و آباد است در.....
مرداد ۱, ۱۳۹۴

بیست و پنجم ژوئیه۱۹۴۳-۳مرداد۱۳۲۲موسولینی دیکتاتور ایتالیا و متحد هیتلر برکنارشد

بیست و پنجم ژوئیه۱۹۴۳-۳مرداد۱۳۲۲ روز ۲۵ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ سال ۱۹۴۳ ”بنیتو موسولینی” دیکتاتور ایتالیا، عزل و دستگیر شد و مارشال ”پیترو بادوگلیو” یک دولت جدید را در.....
تیر ۳۱, ۱۳۹۴

سی ام تیر۱۳۳۱- ۲۱ ژوئیه۱۹۵۲‌‌‌‌‌‌‌- قیام پیروزمندانه‌‌‌‌‌‌‌ مردم ایران به‌حمایت از دکتر مصدق

سی ام تیر۱۳۳۱- ۲۱ ژوئیه۱۹۵۲‌‌‌‌‌‌‌ روز ۳۰ تیر سال ۱۳۳۱، مردم تهران در حمایت از پیشوای جنبش ضد استعماری ملت ایران دکتر محمد مصدق به‌پا.....
تیر ۲۹, ۱۳۹۴

سی ام تیر۱۳۶۰ شورای ملی مقاومت ایران در تهران تأسیس شد

سی ام تیر۱۳۶۰- ۲۱ ژوئیه۱۹۸۱‌‌‌‌‌‌‌ : روز ۳۰ تیر سال ۱۳۶۰ شورای ملی مقاومت ایران در تهران تأسیس شد پس از سی خرداد ۱۳۶۰ که.....

نخستین پرواز با بالون در آلمان- بیستم ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ ۱۹۰۰-۲۹ تیر۱۲۷۹

بیستم ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ ۱۹۰۰-۲۹ تیر۱۲۷۹: روز ۲۰ ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ سال ۱۹۰۰ فردیناند زپلین در آلمان اولین پرواز خود را با یک بالون آغاز کرد زپلین یک افسر.....
تیر ۲۸, ۱۳۹۴

آنگ سان رهبر ملی‌گرای برمه(میانمار) ترور شد

نوزدهم ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ ۱۹۴۷-۲۸ تیر۱۳۲۶ روز ۱۹ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ سال ۱۹۴۷ آنگ سان Ang San رهبر ملی‌گرای برمه و نخست‌وزیر داخلی این کشور، در جلسه‌‌‌‌‌‌‌شورای عالی برمه با.....
تیر ۲۷, ۱۳۹۴

بیست و هفتم تیر۱۳۶۷- ۱۸ ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌۱۹۸۸ خمینی جام زهر آتش‌بس را سر کشید

بیست و هفتم تیر۱۳۶۷- ۱۸ ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌۱۹۸۸ خمینی جام زهر آتش‌بس را سر کشید وز ۲۷ تیر سال ۱۳۶۷ خمینی دجال پس از ۸ سال کوبیدن.....
تیر ۲۶, ۱۳۹۴

نماز عید فطر در اشرف


تیر ۲۵, ۱۳۹۴

۱۶ژوئیه ۱۹۶۹- ۲۵ تیر۱۳۴۸ نخستین سفر انسان به‌ کره‌‌‌‌‌‌‌ ماه

۱۶ژوئیه ۱۹۶۹- ۲۵ تیر۱۳۴۸ : روز ۱۶ ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ سال ۱۹۶۹ آپولو۱۱ برای پیاده کردن نخستین انسان در کره‌‌‌‌‌‌‌ماه سفر خود را آغاز کرد. این سفینه.....