یادها و روزها

یادها و روزها

۱۶ژوئیه ۱۹۶۹- ۲۵ تیر۱۳۴۸ نخستین سفر انسان به‌ کره‌‌‌‌‌‌‌ ماه

۱۶ژوئیه ۱۹۶۹- ۲۵ تیر۱۳۴۸ : روز ۱۶ ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ سال ۱۹۶۹ آپولو۱۱ برای پیاده کردن نخستین انسان در کره‌‌‌‌‌‌‌ماه سفر خود را آغاز کرد. این سفینه.....
تیر ۲۵, ۱۳۹۴

بیست وپنجم تیر۱۲۸۸- ۱۶ژوئیه۱۹۰۹ فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان

۲۵ تیر۱۲۸۸- ۱۶ ژوئیه۱۹۰۹‌‌‌‌‌‌‌ : روز ۲۵ تیر سال ۱۲۸۸ شمسی، تهران توسط نیروهای انقلاب مشروطه فتح شد و حکومت استبدادی محمدعلی‌شاه قاجار سرنگون گردید......

بیست و سوم تیر ۱۳۳۷- ۱۴ژوئیه ۱۹۵۸ میلادی پایان نظام سلطنت در عراق

در این روز یک کودتای نظامی توسط عبدالکریم قاسم در عراق صورت گرفت و به نظام سلطنتی کوتاه مدت در عراق پایان داد. ضمن این.....
تیر ۲۳, ۱۳۹۴

زندان باستیل به دست مردم فرانسه فتح شد و آغازگر انقلاب کبیر فرانسه گردید

زندان باستیل به دست مردم فرانسه فتح شد و آغازگر انقلاب کبیر فرانسه گردید

رمضان مبارک


تیر ۲۱, ۱۳۹۴

روز ۱۲ ژوئن سال ۱۹۹۴ یاسرعرفات پس از ۲۷ سال به‌غزه بازگشت

۱۲ ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌۱۹۹۴ - ۲۱ تیر۱۳۷۳: روز ۱۲ ژوئن سال ۱۹۹۴ یاسر عرفات رهبر سازمان آزادیبخش فلسطین پس از ۲۷ سال دوری از فلسطین به‌غزه بازگشت.
تیر ۲۰, ۱۳۹۴

مغولستان در تاریخ یازدهم ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌۱۹۲۴ – ۲۰ تیر۱۳۰۳ به استقلال رسید

مجسمه ۴۰متری چنگیزخان یازدهم ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌۱۹۲۴ - ۲۰ تیر۱۳۰۳ روزیازدهم ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ سال ۱۹۲۴ کشور مغولستان رسماً استقلال پیدا کرد.مغولستان سابقه ‌‌‌‌‌‌‌تاریخی کهنی دارد. اما نام مغولستان.....

بیستم تیر۱۳۶۸لورنس اولیویه بازیگر معروف تِئاتر و فیلمهای سینمایی درگذشت

یازدهم ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌۱۹۸۹ - ۲۰ تیر۱۳۶۸: روز یازدهم ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ سال۱۹۸۹ Laurence Olivierلورنس اولیویه بازیگر معروف تِئاتر و فیلمهای سینمایی درگذشت. لورنس اولیویه متولد انگلستان بود و.....

نوزدهم تیر۱۳۷۴ شهادت سه مجاهد خلق به دست تروریستهای رژیم خمینی

نوزدهم تیر۱۳۷۴ شهادت سه مجاهد خلق به نامهای حسین سدیدی- ابراهیم سلیمی و یارعلی گرتبار به دست تروریستهای رژیم خمینی  نوزدهم تیر ۱۳۷۴ - ۱۰.....
تیر ۱۹, ۱۳۹۴