مسابقات زیباترین گربه در شهر رم ایتالیا

0,,19164549_303,00 222

مسابقات زیباترین گربه در شهر رم ایتالیا

گربه از حیوانات گوشت‌خواری است هم‌ردیف شیر، ببر و پلنگ. در آوریل ۲۰۱۶ مسابقات زیباترین گربه سال در شهر رم ایتالیا برگزار شد. عکس‌های ماکس روسی از این مسابقات را می‌بینید که در گالری عکسی جمع‌آوری شده‌اند.

 کی از گربه‌های زیبای آمریکایی شرکت کننده در مسابقات زیباترین گربه سال ۲۰۱۶ در شهر رم ایتالیا.

0,,19164626_303,00 222

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *