آیس‌ریزن‌وِلت(Eisriesenwelt) ورفن، اتریش

 غار آیس‌ریزن‌وِلت اتریش.

آیس‌ریزن‌وِلت(Eisriesenwelt) ورفن، اتریش
غار آیس‌ریزن‌وِلت اتریش با ۴۲ کیلومتر طول بزرگ‌ترین غار جهان است. این غار بخش‌های هیجان انگیزی دارد که به شدت محبوب گردشگران است. ضمنا مسیر سفر از سالزبورگ به سمت این غار بسیار خوش‌منظر است. از آنجا که با یکی از محبوب‌ترین غار‌های جهان روبرو هستیم مسیر رسیدن به آن‌ها بسیار راحت و دسترسی‌پذیر است. درهای غار آیس‌ریزن‌وِلت از اول ماه می تا ۲۶ اکتبر به روی بازدیدکنندگان باز است

You may also like...

1 Response

  1. Gucci Outlet says:

    Variety public auction how one can goFriday Reflections BY Udem?rket. E. Sidhu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *