Category: طنز- دیدنی ها

دیدنی 0

دیدنی-آموزش کلاغها

دومخترع هلندی برای جمع کردن حجم ته سیگارها در خیابانها به کلاغ ها آموزش دادن که اگر ته سیگارها را از خیابان جمع کنند و در بالای دستگاه بندازند از پائین غذا دریافت میکنند...