Category: فرهنگ و هنر- موزیک

عکس آرشیو قیام ضد سلطنتی 0

دستهای توانائیت زری اصفهانی

عکس از روزهای انقلاب ضد سطلنتی دستهای توانائیت زری اصفهانی به مناسبت سالروز انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران رودی گشتی از هزا ر چشمه جاری در کویری که جارچیانش جاپای کرکسان را در آن...

شعر-فرهنگ و هنر 0

جمشید پیمان : آن که فانوس کُشَد خانه کُند ظلمانی

آن که فانوس کُشَد خانه کُند ظلمانی «جمشید پیمان»   از چه با اهل دَغا باده زدی پنهانی عهد بشکستی و رفتی،به کجا؟ می دانی؟ از برای چه خوری باده ی ما جایِ دگر...

قیام سراسری ایران 0

فراخوان هنرمندان، نویسندگان و روشنفکران به عموم اقشار مردم ایران در حمایت از قیام سراسری

قیام سراسری ایران فراخوان هنرمندان، نویسندگان و روشنفکران به عموم اقشار مردم ایران در حمایت از قیام آزادی‌خواهانه سراسری  به‌عنوان وظیفه عاجل مبارزاتی و میهنی همه ایرانیان آزاده و ایراندوست هم‌میهنان آزادیخواه! سرتاسر دشت...

0

روزی که ما دوباره برای کبوترهایمان دانه بریزیم …

روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت روزی که کمترین سرود بوسه است و هر انسان برای هر انسان برادری ست روزی که دیگر درهای خانه...