Category: مقاله 1

ظریف و عاقبت پولشویی! 0

ظریف و عاقبت پولشویی!

سخن روز جواد ظریف، وزیر خارجه دولت روحانی، اخیراً در گفتگویی با یکی از رسانه‌های حکومتی گفت: “در ایران خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند و آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می‌دهند، حتماً آن‌قدر...

افزایش سرسام‌آور نقدینگی، نمودی از ورشکستگی اقتصادی 0

افزایش سرسام‌آور نقدینگی، نمودی از ورشکستگی اقتصادی

سخن روز به اعتراف رسانه‌های حکومتی حجم نقدینگی کشور با رشد ۲۰درصدی در سال گذشته به ۱۶۷۲هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به‌عبارت دیگر حجم نقدینگی کشور که تا اسفند ۹۶ معادل ۱۵۲۹میلیارد تومان بوده...

توفان خشم و نارضایتی در سراسر کشور 0

توفان خشم و نارضایتی در سراسر کشور

سخن روز این روزها اقشار مختلف و به‌جان آمده در سراسر میهن در حال اعتراض و اعتصابند. با آن‌که رژیم با انواع فشارها و تهدیدها درصدد جلوگیری از شکل‌گیری این اعتصابها و ادامهٔ آنها...

«عبور از مرحله» چگونه؟ 0

«عبوراز مرحله«چگونه؟

سخن روز در روزهای اخیر سردمداران رژیم تلاش و تقلای زیادی می‌کنند تا وانمود سازند اوضاع حکومتشان عادی است؛ اصلاً تحریمها همان‌طور که لاریجانی گفت، خیلی هم خوب است؛ باعث پیشرفت می‌شود و غیره…...

آغاز موج جدید تحریم‌ها و پیامدهای آن 0

آغاز موج جدید تحریم‌ها و پیامدهای آن

سخن روز از روز دوشنبه ۱۴آبان ۹۷ شدیدترین تحریمهای تاریخ علیه رژیم آخوندی اجرایی شد. اما در این میان موضوع معافیت ۸کشور از تحریمهای نفتی رژیم مطرح است. چیزی که رژیم هم از دیروز...

معنی و پیام رسوایی جدید‌تروریستی رژیم در دانمارک 0

معنی و پیام رسوایی جدید‌تروریستی رژیم در دانمارک

سخن روز واکنشها و موضعگیریهای بین‌المللی در قبال حماقت تروریستی رژیم در دانمارک به‌شدت تند بود. تقریباً مضمون همه موضع‌گیریها محکوم کردن رژیم و حمایت از دانمارک و ضرورت نشان‌دادن واکنش تند به رژیم...