Category: مقاله 2

0

نظام غارتگر آخوندی و تعمیق شکاف طبقاتی

فاصله طبقاتی این روزها شتاب روز افرون فقر، چهره کریه خود را در بحرانی بمراتب عمیق‌تر و دردناک‌تر به‌نام «شکاف طبقاتی» به نمایش گذاشته است. آثار و نشانه‌های این فقر ویرانگر را از حاشیه‌نشینی...

0

موقعیت سرنوشت‌ساز کنونی و سرمایهٔ ایران برای سرنگونی (۱)

برگرفته از سایت مجاهد سرمایهٔ ایران برای سرنگونی … سرفصل ۳۰خرداد؛ به سرفصلی مهم رسیده‌ایم که یکی از نقاط گذار و رقم زدن سمت و سوی آن، سلسه تظاهرات ایرانیان از ۲۵خرداد تا ۱۰تیر...

0

گروگان‌گیری مفتضح نزار زکا شهروند لبنانی آمریکایی

نزار زکا نٍزار زَکا شهروند لبنانی آمریکایی در شهریور ۹۴در حالی که توسط شهیندخت مولاوردی مشاور آخوند روحانی برای شرکت در یک کنفرانس در مورد زنان به تهران دعوت شده بود در مسیر بازگشت قبل...

0

عمه‌جان نجاستی و خاطرات به‌عمد فراموش‌شده!- از طاهر اقبال

من مجاهد خلق طاهر اقبال هستم و قصد دارم در این یادداشت، چند خاطره به‌عمد فراموش‌شده را مرور کنم. البته از نگاه وزارتی‌ها این من نیستم که مشغول نوشتن این یادداشت هستم. از نگاه...

0

آلترناتیو یعنی این!

گردهمایی مقاومت در پاریس ۲۰۱۸ (به بهانه مصاحبه اخیر یک وزیر رژیم) هر کس که صحبت‌های این روزهای مقامات دیکتاتوری حاکم بر ایران را بخواند به‌روشنی در می‌یابد که آخوندها حقیقتاً در منگنه قرار...

0

فاجعه‌ای به‌نام فرار مغزها

خمینی همان اوان به قدرت رسیدنش در مورد فرار مغزها گفته بود: «می‌گویند مغزها فرار کردند! بگذار فرار کنند. جهنم که فرار کردند این مغزها! مغزهای علمی نبودند این مغزها، مغزهای خیانتکار بودند» اکنون...

0

مطلبی از زندانی سیاسی مجید اسدی، در گرامی‌داشت یاد مجاهد قهرمان و شورشی غلامرضا خسروی

سارتر می‌گوید:«انسان با اضطراب‌ زاده می‌شود و می‌میرد، چرا که زندگی او پیوسته موقوف به مرگ است.» ولی وجود او به تنهایی برای ابطال این حکم سارتر کافی بود. هیجان او برای زندگی و...

0

چشم‌اندازهای جنگ قدرت خامنه‌ای و روحانی

در حالیکه بحران رأس نظام ولایت فقیه در مرداب سرنگونی بالا گرفته است، آخوند روحانی بار دیگر خواهان اختیاراتی مشابه اختیارات فرماندهی جنگ ضدمیهنی شد. حسن روحانی در حالی‌که اوضاع رژیم را بسیار سخت...

0

نظام آخوندی – چشم انداز تیره برای اجرای اینستکس

 بالاگرفتن تنش در خلیج فارس و اعلام پاره ای از کشورهای اروپایی برای «یاری رساندن به متحدان» خود در این منطقه بحرانی، کلیت نظام آخوندی در بن‌بستی مرگبار بر سر تنظیم رابطه و رسیدن...