آتش زدن بنر بزرگ خامنه‌ای در تبریز و یاسوج توسط کانونهای شورشی + فیلم

 

آتش زدن بنر خامنه ای در یاسوج

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *