آخوند جنتی: عده‌یی «منافق نو و جدید» درصدد ادامه فتنه ۸۸هستند

آخوند جنتی

آخوند جنتی، رئیس خبرگان ارتجاع با وحشت از تکرار قیام گفت: فتنه در ایران خاموش شده ولی ریشه آن خشک نشده است، هنوز عده‌یی «منافق نو و جدید» درصدد ادامه حرکت فتنه ۸۸ در ایران هستند.

وی گفت: با طراحی دشمنان و نیروهای داخلی در فتنه سال ۸۸ خط قرمزها شکسته و کشور ۹ماه به آشوب کشیده شد.

فتنه ۸۸ مربوط به انتخابات نبود بلکه برای براندازی نظام طراحی شده بود.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *