آخوند روحانی:‌ عده‌یی آینده تاریخ را تاریک می‌بینند

آخوند روحانی

آخوند روحانی امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۹۷ از نیروهای رژیم خواست نگران سرنوشت تاریک و سخت رژیم نباشند.

وی گفت: عده‌یی آینده تاریخ را تاریک می‌بینند اصلاً این تفکر که فردا روز بسیار بدی هست، سال دیگر سال بسیار سختی هست، روز به روز ما در مشکل بیشتر قرار می‌گیریم این تفکر نادرسته ناصحیح است.

آخوند روحانی گفت: چه خاصیت دارد این‌که ما نسبت به آینده‌مان همیشه غمناک باشیم چه سودی بحال ما دارد! اصلاً فرض بگیرید سال آینده سال سخت‌تری باشد اتفاقی می‌افتد؟ در زندگی از حالا ما بیاییم غصه بخوریم که سال دیگر سخت‌تر می‌شود!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *