آخوند موحدی کرمانی: مسأله امنیت، مسأله‌ای نیست که به این سادگی‌ها بتوان از کنار آن عبور کرد

کرمانی

آخوند موحدی کرمانی در نمایش جمعه این هفته تهران  از مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی به‌خاطر جنایاتشان  علیه قیام‌کنندگان حمایت کرد و گفت: اقدام سنجیده و عاقلانه نیروی انتظامی در برخورد با آشوبگران نیز تقدیر می‌شود. نیروی انتظامی مدبرانه به این اغتشاش خاتمه داد…‌ مسأله امنیت، مسأله‌ای نیست که به این سادگی‌ها بتوان از کنار آن عبور کرد.انشاالله مردم شاهد مجازات قاطعانه این حریم شکنان خواهند بود.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *