آسوشیتدپرس: تظاهر کنندگان ایرانی خودروهای انتظامی را به آتش می‌کشند و شعار مرگ بر دیکتاتور می‌دهند

تظاهرات

تظاهرات در شاپور جدید اصفهان – ۱۱مرداد۹۷

آسوشیتدپرس:‌ فیلمهای شبکه‌های اجتماعی تظاهرات مردم را در خیابانها در اعتراض به سقوط فاحش ارزش ریال و سایر مشکلات اقتصادی نشان می‌دهد. تظاهر کنندگان خودروهای نیروی انتظامی را به آتش می‌کشند و فریاد « مرگ بر دیکتاتور» سر می‌دهند و مأموران نیروی انتظامی با گاز اشک‌آور پاسخ می‌دهند.‎

سی.بی.ان نیوز: تظاهر کنندگان شعار می‌دهند مرگ بر دیکتاتور: خامنه‌ای شرمت باد، حکومت را رها کن.
سی.بی.ان نیوز آمریکا:‌ اعتراضات به مرکز ایران کشیده شده است. مردم برای دومین روز شعار می‌دهند مرگ بر دیکتاتور و خامنه‌ای شرمت باد، حکومت را رها کن و به این ترتیب، خشم خود را از حاکمان ابراز کردند.
رابرت اسپنسر مدیر مؤسسه دیدبان جهاد گفت این میزان فشار ممکن است موجب سرنگونی این رژیم شود و این برای ایرانیها و جهان خوب است…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *