آغاز اعتصاب کامیون‌داران در پنجمین دور + فیلم

 

پنجمین دور اعتصاب کامیون‌داران از امروز اول دیماه ۹۷شروع شد. بر اساس فراخوان کامیون‌داران این اعتصاب از اول تا دهم دیماه توسط کامیون‌داران سراسر کشور اجرا می‌شود.
فیلمهایی از اعتصاب کامیون‌داران از کردستان، ساوه و چابهار:

اعتصاب کامیون‌داران کردستان

اتوبان سلفچگان به ساوه اعتصاب کامیونداران

اعتصاب رانندگان استان مازندران اول دیماه ۹۷

اعتصاب رانندگان استان مازندران اول دیماه ۹۷

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *