اجلاس گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا، سازمان ملل را به تحقیقات پیرامون قتل‌عام سال ۶۷ و محاکمه عاملان این جنایت بزرگ فراخواند

اجلاس گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا

اجلاس گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا

تونه کلام نماینده پارلمان اروپا ازاستونی ونایب‌رئیس گروه دوستان ایران آزاد

 
در ادامه سخنرانیهای اجلاس گروه دوستان ایران آزاد در مقرپارلمان اروپا در استراسبورگ، آقای تونه کلام نماینده پارلمان اروپا از استونی و نایب رئیس گروه دوستان ایران آزاد سخنان خود را با تأکید بر ۳نکته آغاز کرد:
 اجلاس گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا، سازمان ملل را به تحقیقات پیرامون قتل‌عام سال ۶۷ و محاکمه عاملان این جنایت بزرگ فراخواند
نکته اول: ضرورت تشکیل کمیته تحقیق در مورد جنایات سال ۶۷
نکته دوم: ضرورت مشروط کردن گسترش هرگونه رابطه با رژیم ایران به بهبود حقوق‌بشر
و نکته سوم اذعان به حق مردم ایران برای دسترسی به دموکراسی و آزادی و تأکید بر این‌که چنین امکانی وجود دارد، یعنی مردم ایران توان انجام اینکار را دارند.وی سپس گفت: ولی یک بعد دیگر هم سیاست خارجی است، یعنی تأثیر مخرب درازمدت رژیم ایران در خاورمیانه و ایجاد بی‌ثباتی نه فقط در خاورمیانه.
طبق اظهارات رسمی وزارت‌خارجه آمریکا، این رژیم هم‌چنان صادر کنده اصلی تروریسم بوده و به‌دنبال ایجاد درگیریهای مذهبی و قومی در منطقه است.
آقای تونه کلام با اشاره به نگرانیهای جهانی از خطر اتمی کره شمالی گفت: تا چند سال پیش این کره شمالی بود که به رژیم ایران فن‌آوری موشکی و هسته‌یی ارائه می‌داد، و حال برعکس است چرا که رژیم ایران از پایان یافتن تحریمها برای دسترسی به این فن‌آوری و ارائه آن به کره شمالی استفاده می‌کند.. که مسیر بی‌ثباتی و تجاوز به دیگران است، لذا در سیاست خارجی ما نباید اینرا فراموش کنیم.

آنا فوتیگا، رئیس زیرکمیته دفاع و امنیت پارلمان اروپا و وزیر خارجه سابق لهستان

اجلاس گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا، سازمان ملل را به تحقیقات پیرامون قتل‌عام سال ۶۷ و محاکمه عاملان این جنایت بزرگ فراخواند
آنا فوتیگا، رئیس زیرکمیته دفاع و امنیت پارلمان اروپا و وزیر خارجه سابق لهستان ضمن تأیید نکاتی که سایر سخنرانان بر آنها تأکید کردند، گفت:‌ «ابتدا می‌خواهم احترامات ویژه خود را به خانم مریم رجوی و کارزا ایشان اختصاص دهم. تقریباً ۳۰سال پس از قتل‌عام سال ۶۷در زندانهای ایران، بر اثراین فعالیتها ما هم‌اکنون شاهد وحشت رژیم آخوندها ازبرملا شدن پرونده جنایات هولناکشان هستیم».

خانم آنا فوتیگا با اشاره به تجربه مردم لهستان در امر حقوق‌بشر افزود: «تمامی عاملان و آمران نقض حقوق‌بشر سعی در مخفی نمودن آثار جنایات و قتل‌عامها می‌کنند و این خود بیانگرترس شدید شان از آشکار شدن جرایم شان برای مردم است… . وقتی که ما به آمار اعدامها در ایران مینگریم می‌بینیم که در دوره روحانی رئیس‌جمهور به‌اصطلاح مدره رژیم، نقض حقوق‌بشر افزایش داشته است و ما باید آمران و عاملان این جنایات را که در رأس این حکومت هستند افشا کنیم.

وزیر خارجه سابق لهستان با انتقاد از شرکت فدریکا موگرینی در نمایش تحلیف آخوند روحانی در تهران، گفت:‌ به‌عنوان رئیس زیرکمیته دفاع پارلمان اروپا، فکر می‌کنم این یک اقدام اشتباه بود.

یوزو رادوش نماینده پارلمان اروپا و وزیر دفاع سابق کروآسی

اجلاس گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا، سازمان ملل را به تحقیقات پیرامون قتل‌عام سال ۶۷ و محاکمه عاملان این جنایت بزرگ فراخواند
سخنران بعدی آقای یوزو رادوش نماینده پارلمان اروپا و وزیر دفاع سابق کروآسی بود که با اشاره به بیست ونهمین سالگرد قتل‌عام ۶۷ گفت: یک سال پس از قتل‌عام، گزارشگر ویژه سازمان ملل‌متحد برای حقوق‌بشر در ایران خواستار تحقیقات مستقل در مورد این قتل‌عام شد ولی هرگز چنین تحقیقاتی انجام نشده است. ماه گذشته، دبیرکل سازمان ملل طی یاد داشتی، گزارش گزارشگر ویژه را مبنی بر لزوم تحقیقات مستقل درباره این جنایت ارائه کرد. برای همه روشن است که رژیم ایران هرگز قصد نداشته به بررسی این جنایت بپردازد. چرا که همان جنایتکارانی که مرتکب این جنایات شده‌اند، اکنون در مناصب عالی‌رتبه قرار دارند.

یکی از آنها به نام علیرضا آوایی وزیر دادگستری جدید، است که به‌دلیل نقض فاحش حقوق‌بشر از سال ۱۳۹۰ در فهرست تحریم اتحادیه اروپا قرار داشته است. او زمانی که در سال ۱۳۶۷ دادستان استان خوزستان در جنوب ایران بود دستور اعدام بسیاری از زندانیان بی‌گناه سیاسی را صادر کرد.

وزیر دفاع سابق کروآسی و نماینده کنونی پارلمان اروپا در ادامه تأکید کرد: این کاملاً غیرقابل قبول است که اتحادیه اروپا به سکوت خود در مورد این قتل‌عام در زندانهای ایران ادامه دهد. اگر این قتل‌عام را با جنایات دیگر در تاریخ معاصر مقایسه کنیم، می‌بینیم که آنها هزاران زندانی سیاسی را که قبلاً تحت قوانین همین رژیم مجاکمه و حبس خود را تحمل می‌کردند، اعدام کردند. این چیزی است که ما در هیچ جای دیگری ندیده‌ایم».
وی افزود:‌ «زمان آن فرا رسیده که اتحادیه اروپا و جامعه بین‌المللی یک تحقیقات مستقل بین‌المللی را آغاز کنند. ما باید مصونیت کسانی را که مرتکب این جنایات شده‌اند و تا امروز هم ادامه دارد لغو کنیم. این درخواست باید در اولویت تماسهای آینده اتحادیه اروپا قرار گیرد».

یان زهرا دیل، نماینده پارلمان اروپا از جمهوری چک

اجلاس گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا، سازمان ملل را به تحقیقات پیرامون قتل‌عام سال ۶۷ و محاکمه عاملان این جنایت بزرگ فراخواند
آقای یان زهرا دیل، نماینده پارلمان اروپا از جمهوری چک سخنران بعدی بود. وی گفت: «سازمان مجاهدین هم‌اکنون بهترین و سازمانیافته‌ترین گروه آپوزیسیون بر علیه رژیم دیکتاتور و بنیادگرای ایران است و دولت جدید آمریکا برخورد مثبت تری نسبت به تحولات منطقه دارد و سازمان ملل نیز در رابطه با قتل‌عام سال ۶۷ خواستار تحقیقات شده که می‌تواند پیآمد‌هایی علیه رژیم داشته باشد. درچنین شرایطی خط مماشات خانم موگرینی با این رژیم برای همه ما غیرقابل قبول است و باید رویه را تغییر دهد. اتحادیه اروپا باید محکم بر اصول خود در حمایت از حقوق‌بشر بایستد. من فکر می‌کنم که اتحادیه اروپا به ایرانیان آزادیخواه این بدهکاری را دارد.

یان زهرا دیل افزود: در ماه آوریل امسال من این فرصت را داشتم که از پایگاه جدید سازمان مجاهدین در آلبانی دیدار کنم. من فکر می‌کنم که ما باید از هر فرصتی برای حمایت از بهترین و سازمان‌یافته‌ترین اپوزیسیون در خارج از ایران استفاده کنیم و به دنیا نشان دهیم که یک آلترناتیو دموکراتیک واقعی در مقابل این رژیم وجود دارد. من از حضورم در اینجا بسیار خوشحالم و تمامی‌ توان سیاسی خود را بکار خواهم گرفت تا به این امر جامه عمل بپوشانم.

آقای جیم نیکولسون نماینده پارلمان اروپا از ایرلند شمالی

اجلاس گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا، سازمان ملل را به تحقیقات پیرامون قتل‌عام سال ۶۷ و محاکمه عاملان این جنایت بزرگ فراخواند

آقای جیم نیکولسون نماینده پارلمان اروپا از ایرلند شمالی گفت: «می‌خواستم بگویم تمام صحبتهای سخنرانان قبلی را تأیید می‌کنم و می‌خواهم بار دیگر حمایت خود را از گروه دوستان ایران آزاد اعلام کنم. من از زمانیکه دوست خوبم استرون استیونسون در این گروه بود از حامیان این گروه بودم. اگر ‌چه استرون دیگر با ما نیست اما هم‌چنان در قلب و ضمیرش با ماست و به فعالیتهای خودش در این مسیر ادامه می‌دهد. من نمی‌توانم فعالیتهای مسئول سیاست خارجی، موگرینی را درک کنم مواضع وی باور نکردنی است.

آقای استفان اک، نماینده پارلمان اروپا از آلمان از گروه اتحاد چپ اروپایی

اجلاس گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا، سازمان ملل را به تحقیقات پیرامون قتل‌عام سال ۶۷ و محاکمه عاملان این جنایت بزرگ فراخواند

سخنران بعدی اجلاس استراسبورگ، آقای استفان اک، نماینده پارلمان اروپا از آلمان از گروه اتحاد چپ اروپایی بود که از جمله گفت: باید بگویم رژیمی که در تهران هست یک دیکتاتوری مذهبی است و باید هرچه زودتر تغییر کند زیرا مردم ایران شایسته برخورداری از عدالت و دموکراسی هستند. این رژیم تمامی ارزشهایی را که برای ما مهم هستند، زیر پا می‌گذارد و من امیدوارم هرچه زودتر شاهد این تغییر باشیم. پارلمان اروپا باید از ارزشهای ما و از مردم ایران حمایت کند و در راستای خواستهای آنها قدم بردارد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *