احتمال ابقاء رژیم ایران در لیست سیاه پولشویی

رژیم ایران در لیست سیاه پولشویی222

مقامهای غربی نزدیک به نهاد بین‌المللی ناظر بر مبارزه با پولشویی در جهان، روز چهارشنبه دوم تیر گفتند به‌رغم تلاش لابی‌های رژیم ایران، احتمالاً این رژیم هم‌چنان در فهرست سیاه کشورهای با خطر بالا باقی می‌ماند.
به گزارش خبرگزاری رویتر یک مقام آشنا به مذاکرات گروه ویژه اقدام مالی گفته است: «به نظر می‌رسد، تغییر فوری در وضعیت رژیم ایران در فهرست سیاه پولشویی روی ندهد. هم‌چنین، دو مقام غربی دیگر نیز به رویتر گفته‌اند احتمالاً رژیم ایران از فهرست سیاه خارج نخواهد شد.
سخنگوی گروه ویژه اقدام مالی، گفته است، فهرست به روز شده این نهاد بین‌المللی ناظر بر مبارزه با پولشویی در خصوص کشورهای با ریسک بالا، اواخر هفته جاری منتشر می‌شود.
گروه ویژه اقدام مالی در اسفند سال گذشته نگرانی ویژه خود را نسبت به ناتوانی رژیم ایران و کره شمالی برای حل نگرانی‌ها در خصوص خطرات تأمین مالی گروه‌های تروریستی و دیگر تهدیدهایی که یکپارچگی نظام مالی بین‌المللی را به مخاطره می‌اندازند، ابراز کرد.
خاطرنشان می‌شود هم‌اکنون نشست ۳۷ عضوی گروه ویژه اقدام مالی، در کره جنوبی در حال برگزاری است و این نهاد اواخر هفته جاری تصمیم خود را اعلام خواهد کرد. این نهاد که از سال ۱۳۶۸ تأسیس شده است، استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی و ضدتامین مالی تروریسم و سلاحهای کشتارجمعی را کنترل می‌کند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *