احمدی‌نژاد: به خودشون حق می‌دهند هر کس با اونها مخالفت کنه به ترتیبی او رو حذف کنند

احمدی نژاد

احمدی نژٰاد

در ادامه بحرانهای درونی رژیم احمدی‌نژاد  رئیس‌جمهور پیشین نظام، امروز  ۱۵فروردین ۹۷ در یک نوار ویدئویی، به باند رقیب حمله کرد و گفت: «یک جوان دانشجو یک جمله درباره ۲گروه، ۲جناح کشور گفته که آقا برید دنبال کارتان ما شما را قبول نداریم، بعد او را دستگیر کردند.

متأسفانه عده‌یی هستند که بگونه دیگری می‌اندیشند و امروز در بسیاری از مناصب حکومتی جا خوش کردهاندبه ترتیبی، اونها فکر می‌کنند بالاتر از مردم اند اونها فکر می‌کنند مسئول محدود کردن آزادیهای مردم اند. فکرمی‌کنند جای مردم باید تصمیم بگیرند.

 می بینید به خودشون حق می‌دهند هر کس با اونها مخالفت بکنه به ترتیبی او رو از صحنه حذف کنند. به خودشون حق می‌دهند با مردم اونطوری که خودشون می‌خواهند برخورد کنند در مقابل بی‌عدالتی‌ها، تبعیضها،ظلمها فقر فاصله طبقاتی حساسیت لازم رو ندارند سیاستهایی که می‌گذارند رفتار اقتصادی و سیاسی و اجتماعی اونها غالبا به نفع یک قشر خاص است.

بسیاری از جوانان صدها زن و مرد و جوانی که معترضند به این وضع تحت تعقیب قرار گرفتند به بدترین شکل بسیاری از آنها بازداشت شدند زندان هستند بعضیها رو پابند زدند بعضیها رو دست‌بند زدند هیچ حقی برای اونها قائل نبودند.»

وی در ادامه سخنانش گفت: «شما بر می‌دارید عنوان اقدام علیه امنیت ملی آخه یک جوان در فضای مجازی یک چیزی نوشته یا جوانی رفته دوستانش که بازداشت شدند براشون وثیقه جور کرده در همون دادسرا دستگیرمی‌کنند اقدام سازمان‌یافته علیه امنیت ملی آخه این امنیت چقدر سسته که یک جوان یک کلمه میگه یک کسی اعتراض می‌کنه فوری دستگیرش می‌کنید برخورد می‌کنید بعد هیچ حقی برایش قائل نیستید اجازه نمیدید وکیلببینیدش اجازه نمی‌دهید تماس بگیره اجازه نمی‌دهید وثیقه بگذاره .»

احمدی‌نژاد در قسمتهایی از صحبتهایش که شخص خامنه‌ای را هدف قرار می‌داد، گفت: «ما معتقدیم هیچکسارباب نیست؛ هیچکس مالک کشور نیست؛ هیچکس حق بیشتری ندارد! به خودشان حق می‌دهند هر کس با آنها مخالفت کند،‌ به ترتیبی او را از صحنه حذف کنند. کسانی که با آنها مخالفت کنند، با عناوین دیگری متهم می‌شوند: اقدام علیه نظام، تبلیغ علیه نظام…!»

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *