از تصویب قطعنامه ملل‌متحد در محکومیت قتل‌عام ۶۷ در ایران حمایت می‌کنیم

201692710726384818921-copy-copy

ما اعضای انجمن جزائرونا، قربانیان تروریسم بنیادگرایان اسلامی در الجزائر، از خواسته رئیس‌جمهور شورای ملی مقاومت ایران خانم مریم رجوی ، مبنی بر ”تصویب یک قطعنامه توسط سازمان ملل در مورد قتل‌عام ۱۹۸۸ و مفقود شدگان آن حمایت می‌کنیم. همچنین از تشکیل یک دادگاه برای به محاکمه کشاندن دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران به جرم نسل کشی، حمایت می‌کنیم“.

رئیس انجمن جزائرونا در فراخوانی که به مجامع بین‌المللی برای به محاکمه کشاندن ملاهای حاکم بر ایران، صدای خودش را به صدای مریم رجوی گره زده و به این فراخوان می‌پیوندد.

انجمن جزائرونا که عضو ائتلاف انجمنهای شهروندان قربانی سالهای ۱۹۹۰ در الجزائر می‌باشد، بعد از شنیدن نوار صوتی حسینعلی منتظری، ضروری می‌داند که وجدان بشریت به فوریت برای قضاوت برانگیخته شود.

بر این عقیده هستیم که دیر یا زود عدالت در مورد این جنایتکاران و جنایت غیرقابل تصورشان اجرا خواهد شد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *