استقرار-سیستم-ضدموشکی-در-مرز-سوریه،-تو

khamenee251215 - 2221

در ادامه ابراز وحشت‌های مهره‌های رژیم از نتایج برجام، پرویز سروری، از سردمداران باند خامنه‌ای گفت: غارت اموال (ما) بستری برای تحمیل برجام‌های ۲ و ۳ است. آمریکایی‌ها درآینده در مورد کشورهایی چون عراق، سوریه و یمن نیز این بازی را انجام خواهند داد تا ضمن غارت اموال بلوکه‌شده، بستری برای برجام‌های ۲ و ۳ مهیا کنند تا (نظام) مجبور به مذاکره برای اعطای امتیازهای بیشتر شود.

یک مهره دیگر باند خامنه‌ای گفت: اثرات برجام چیزی جز فیگور گرفتن و ادعای قهرمانی روحانی و ظریف نیست.
مخاصمات در راس رژیم آخوندی و آخرین حمله و ضدحمله‌های باندهای حکومتی بر سر نتایج برجام:
رفسنجانی در واکنش به حمله‌های بلاوقفه باند خامنه‌ای در زمینه برجام گفت: «منتقدان بی‌انصافی را به حد اعلی رساندند. آنها سعی دارند شکست برجام را القا کنند».
وی افزود: «تبلیغات سنگین مخالفان دولت با هدف القای ناامیدی، برخلاف مصالح و منافع (نظام) است. نگاه سیاسی و باندی به منافع (نظام) و نقد غیرمنصفانه مسایلی که به کلیت نظام مربوط می‌شود، هیچ توجیهی ندارد.
هم‌چنین محمدرضا عارف، عضو دور جدید مجلس رژیم، گفت: «سیاه‌نمایی در حق برجام، ظلم در حق نظام است».
آخوند صادق لاریجانی سردژخیم قضاییه پس از سوز و گداز از حکم غرامت دو میلیارد دلاری دیوان عالی آمریکا با حمله به باند رفسنجانی و روحانی گفت: نباید از خنده‌ها و خوش و بشهای آمریکایی‌ها گول خورد. همه باید در مقابل اقدامات و تحرکات آمریکا به هوش باشیم.
کیهان خامنه‌ای با اشاره به سیاست خارجی دولت آخود روحانی نوشت: (غربیها) می‌خواهند بگویند که (نظام) پس از سی و هفت سال ناچار به مذاکره با ما شد. مقاماتش یکی پس از دیگر به آمریکا می‌آیند، به ما اصرار می‌کنند که اندکی گشایش ایجاد کنید و ما، در عوض در روز روشن دو میلیارد دلار از جیب آنها می‌زنیم و بازهم آنها چیزی نمی‌گویند. این فرجام هرکسی است که در مقابل ما بایستد!
در همین حال، کشمکش بر سر خرید اوراق بهادار، ادامه دارد. مهره‌های باند خامنه‌ای آن را به دوران روحانی مربوط می‌دانند، اما یک کارشناس اقتصادی باند رفسنجانی و روحانی این اتفاق را فاجعه‌ای توصیف کرد که در دوران احمدی‌نژاد رخ داده و افزود: فاجعه‌ای که حداقل ۷۵۰ میلیارد دلار سرمایه کشور را به هدر داده و ۲۰۰ میلیارد دلار را نیز به جیب کمپانی‌های غربی اعطا کرده است. عملکرد بعد از سال ۸۴ به گونه‌ای است که محاکمه‌ای بزرگ می‌طلبد.
افشای ابعادی از سیاستهای برباد دهنده ثروت مردم ایران در جریان مخاصمات درونی در جریان حکم دیوان عالی آمریکا، مهره‌های رژیم را نگران کرده است. از جمله احمد توکلی عضو مجلس ارتجاع به دولت آخوند روحانی به خاطر این که تقصیر را متوجه دولت مورد حمایت خامنه‌ای کرده حمله کرد و گفت این اقدام دولت او، باعث می‌شود وزرای احمدی نژاد نیز به دفاع از خود برآیند و ادامه این وضعیت، ضرر را بیشتر می کند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *