اطلاعیه کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک در فرانسه درباره احضار سفیر فرانسه توسط رژیم آخوندی

اطلاعیه کمیته پارلمانی-احضار سفیر فرانسه توسط رژیم222

فراخوان به دولت فرانسه برای اتخاذ مواضع قاطع در برابر فشارهای رژیم آخوندی

به‌دنبال احضار سفیر فرانسه در تهران توسط وزارت امور خارجه ایران در پی گردهمایی اپوزیسیون اصلی رژیم ایران، در ۹ژوئیه در بورژه، کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک که از طریق دو رئیس مشترک خود، دومینیک لوفور، نماینده سوسیالیست استان وال دوآز، و میشل ترو، نماینده جمهوریخواه استان رون، در بورژه حاضر بود، شدیدترین نگرانی خود را نسبت به نیات حکومت ایران در کادر مذاکرات دیپلوماتیکی که متعاقب توافق بین‌المللی در مورد فعالیتهای هسته‌یی رژیم ایران صورت گرفته است، ابراز می‌دارد.

کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک خاطرنشان می‌کند که فرانسه، سرزمین پناهندگی و آزادیها، پناهندگان سیاسی ایرانی را در اوایل دهه ۸۰ تحت اتوریته پرزیدنت میتران پذیرفت و همیشه حفاظتی را که در چارچوب یک نظام دموکراتیک و حکومت قانون، حق آنهاست، برای آنها تضمین کرده است.

به‌هیچ‌وجه، فرانسه نبایستی به ‌درخواستها، فشارها و تشبثات رژیم ایران به‌منظور محدود کردن حقوق دموکراتیک مخالفانش یا هر گونه زد و بند که بر علیه فعالیتهای آنان باشد، پاسخ دهد.

کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک با یادآوری حمایت رژیم از تروریسم و اشاعه بنیادگرایی در منطقه و همچنین نقض گسترده حقوق‌بشر، سرکوب آزادیها و اعدامهای فزاینده در ایران به‌ویژه اعدام نوجوانان می‌افزاید:
کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک تأکید دارد که بهبود وضعیت حقوق‌بشر در ایران بایستی یک پیش‌شرط برای هر گونه توسعه روابط دیپلوماتیک و تجاری با رژیم حاکم در تهران باشد و معیار سنجش این امر، توقف اعدامها، آزادی زندانیان سیاسی و احترام به آزادی بیان و آزادی انجمن ها است.

کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک، مقامات دولتی و پارلمانی فرانسه را فرا می‌خواند که نسبت به رژیم ایران منتهای قاطعیت را از خود نشان دهند و تحت هر شرایطی موضع فرانسه را در زمینه حقوق‌بشر و به‌طور خاص در مورد حکم اعدام و همچنین در ضرورت احترام به ارزشها و اصول دموکراسی یادآوری نمایند.

دومینیک لوفور نماینده سوسیالیست استان وال دوآز
میشل ترو نماینده جمهوریخواه استان رون.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *