اعتراض اشرف‌نشان‌ها به حضور وزیر خارجه فاشیسم دینی در نیویورک

نیویورک-اعتراض-اشرف-نشانها

در یک حرکت اعتراضی، اشرف نشان‌ها در نیویورک حضور جواد ظریف وزیر خارجه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و حکومت رکورد دار اعدام درجهان را، هم‌زمان با سخنرانی او در شورای روابط خارجی در نیویورک در روز سوم اردیبهشت، محکوم کردند.

وزیر خارجه رژیم و هیأت همراه او، برای گریز از روبرو شدن با ایرانیان آزاده، نتوانستند از در اصلی وارد محل سخنرانی شوند و به ناچار از در پشت محل سخنرانی وارد آن شدند

اقدام اعتراضی علیه حضور جواد ظریف به‌مدت سه ساعت ادامه یافت و خبرنگاران رسانه‌های آمریکایی و بین‌المللی به تهیه گزارش از آن پرداختند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *