اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد ساوه با شعار مرگ بر دیکتاتور

2016126112522764407841-2222

بنا‌ به گزارشهای دریافتی صبح امروز سه‌شنبه ۱۶آذر دانشجویان دانشگاه آزاد ساوه طبق قرار قبلی می‌خواستند وارد محوطه دانشگاه بشوند، که با ممانعت مزدوران حراست مواجه شدند و مورد ضرب ‌و شتم قرار گرفتند. دانشجویان در واکنش به اقدام سرکوبگرانه، با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و دانشگاه پادگان نیست وارد کلاسها شده اقدام به شکستن شیشه‌ها کردند و با مزدوران حراست درگیر شدند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *