اعتراض مردم برازجان به قطعی برق و نبود آب آشامیدنی

شورای ملی مقاومت ایران

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

مردم دلیر برازجان امروز یکشنبه ۳۱تیر (۲۲ژوییه) در اعتراض به بی‌آبی، دست به اعتراض زدند و با نیروهای سرکوبگری که درصدد پراکنده کردن آنها بودند به مقابله پرداختند و با روشن کردن جاده برازجان- بوشهر را دست به اعتراض زدند.

مردم برازجان در گرمای سوزان این منطقه هم از داشتن آب آشامیدنی محروم هستند و هم به‌خاطر قطعی برق در شرایط بسیار سختی به‌سر می‌برند.

دو هفته پیش مردم برازجان به‌خاطر قطعی آب و برق دست به اعتراضات گسترده‌یی زدند و خواستار رسیدگی به وضعیت وخیم زندگی خود شدند. کارگزاران رژیم برای جلوگیری از ادامه اعتراضات با وعده‌های پوشالی به آنها قول رسیدگی دادند اما در این فاصله هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

مقاومت ایران با درود به معترضان تأکید می‌کند بی‌آبی و فقر و بیکاری و نابودی محیط‌زیست ارمغان آخوندهای فاسد حاکم است. سرنگونی این رژیم و استقرار دموکراسی اولین قدم برای برابری و عدالت و آبادی در ایران است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳۱ تیر ۱۳۹۷(۲۲ژوییه ۲۰۱۸)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *