اعتراف مهدی خزعلی: ما همه در باتلاق سوریه گیر هستیم. الآن ما توی چاه هستیم

 img12130226

مهدی خزعلی پسر آخوند خزعلی که سالها در رژیم آخوندی دارای مسئولیتهای مختلف بوده است، در یک اعتراف آشکار، جنگ در سوریه را اشتباه و باتلاق رژیم نامید و گفت ما الآن در این باتلاق گیر هستیم. الآن ما توی چاه هستیم.
وی روز یکشنبه طی مصاحبه‌یی که در اینترنت گذاشته شده است، در پاسخ به سؤالی درباره سوریه، دخالت در جنگ را اشتباه خواند و گفت: «اگر سپاه قدس زیاده‌خواهی نمی‌کرد از ۲۰۱۱ بهار عرب نهایتاً بشار اسد می‌رفت و یک رژیم بعثی افلقی مستبد دیکتاتور می‌رفت و کسان که جانشین می‌شدند دموکراتیک می‌توانستیم رابطه خوبی برقرار بکنیم و هیچ منافعی ایران آنجا ضایع نمی‌شد و تباه نمی‌شد و داشتیم سی سال به سوریه نفت می‌دادیم مفت, خوب نفت مفت را به هر کس بدهی با تو دوست است» .

خزعلی افزود: در واقع جنگ ۸ساله کم مان بود و حالا ۵ساله در سوریه داریم می‌جنگیم و این اشتباه بود و نباید انجام می‌شد و من بارها گفتم… اما حالا متأسفانه یک دیوانه‌ای سنگ را در چاه میندازد, و صد تا عاقل هم نمی‌توانند در بیاورند. این سنگ را انداختن توی چاه و الآن ما توی چاه هستیم کاریش هم نمی‌توانیم بکنیم یعنی سنگ را چگونه در بیاوریم فعلاً توی این وضعیت هستیم، برای ما فرق نمی‌کند سوریه، که در واقع جنگ اتفاق افتاده ما هم گیر هستیم در این باتلاق و ما هم گرفتار داعشی هستیم که به وجود آمدنش مربوط به سو مدیریت حاج قاسم سلیمانی هست و اگر اینکار را نمی‌کرد داعشی نبود… حالا یک دشمن مشترکی درست شده و چرا درست شد خطای حاج قاسم سلیمانی است» .

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *