اعتصاب‌غذا در کشورهای: آلمان( هامبورگ)، سوئد (استکهلم و یوتوبوری)، هلند (لاهه)، اتریش (وین) در همبستگی با زندانیان سیاسی

تظاهرات در کشورهای مختلف در همبستگی با زندانیان سیاسی

 

تظاهرات در کشورهای مختلف در همبستگی با زندانیان سیاسی

اشرف نشانها و ایرانیان آزاده در کشورهای مخلتف، با تظاهرات و اقدامات اعتراضی خود و با شرکت در یک اعتصاب‌غذای یکروزه در همبستگی با زندانیان سیاسی در حال اعتصاب‌غذا در گوهردشت ، فریاد اعتراضی آنان را به گوش جامعه جهانی رساندند و خواستار مداخله بین‌المللی به‌ویژه ارگانها وگزارشگران ملل‌متحد و مدافعان حقوق‌بشر برای مقابله با رفتار ضدانسانی حکومت آخوندی با آنها و دیگر زندانیان سیاسی شدند.
 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *