اعتصاب غذای زندانی سیاسی علیرضا گلیپور در زندان اوین

زندانی سیاسی علیرضا گلیپور222

زندانی سیاسی علیرضا گلیپور از روز پنجشنبه ۱۴مرداد در اعتراض به فشارهای ضدانسانی از جمله قطع درمان و بازجوییهای مستمر در زندان اوین اعتصاب‌غذا کرده است.
این زندانی سیاسی که از بیماری سرطان رنج می‌برد نیاز فوری به رسیدگیهای پزشکی و درمانی دارد اما درمانی که با هزینه خودش صورت می‌گیرد توسط دژخیمان خامنه‌ای قطع شده است تا وی را زجرکش کنند.
عوامل اجیرشده اطلاعات آخوندی نیز با نوشتن شعار و انواع اهانتها به این زندانی سیاسی قصد فشار هرچه بیشتر به وی را دارند.
این در شرایطی است که علیرضا گلیپور به‌طور مستمر برای بازجوییهای وقت و بی‌وقت فراخوانده شده و تحت فشار می‌باشد.
زندانی سیاسی علیرضا گلیپور به‌تازگی عمل جراحی قلب داشته و اعتصاب‌غذا و دارو به‌شدت سلامت و جان وی را به خطر می‌اندازد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *