اعتصاب غذای ۴۹۲نفر در حمایت از زندانیان سیاسی اعتصابی

222 افشین با یمانی
شمار کسانی که تا کنون با دست زدن به اعتصاب، از خواسته‌های معلمان زندانی حمایت کرده‌اند به ۴۹۲تن رسیده است. زندانی سیاسی افشین بایمانی نیز پس از ۱۶سال حبس و زندان با صدور بیانیه‌یی اعلام کرد که به اعتصاب غذای آنان می‌پیوندد.
در این بیانیه چنین آمده است:
این رژیم که ۳۷سال با دجالیت شعار می‌دهد که معلمی شغل انبیاء است به جایی رسیده که معلمان زحمتکش برای کوچکترین خواسته خود باید زندانی شوند و در زندان هم برای حداقل حقوقشان دست به اعتصاب‌غذا بزنند. شرم بر آنها که این همه ظلم و ستم و جنایت را می‌بینند و با سکوتشان ظالمان را یاری می‌کنند.

 شماری از بازنشستگان آموزش و پرورش، سازمان تامین اجتماعی و وزارت نفت طی نامه‌یی از اعتصاب کنندگان اوین حمایت کردند و اعلام کرده‌اند که آنها شایسته گسترده‌ترین حمایتها هستند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *