اعتصاب و درگیری در کارخانه نیشکر هفت‌تپه

قیام-ایران-شورای-ملی-مقاومت-ایران

کارگران بخشهای مختلف کارخانه نیشکر هفت‌تپه از صبح روز شنبه ۱۲اسفند در اعتراض به  پرداخت نشدن حقوق معوقه و پاداش سالیانه و برگشت مدیران فاسد و غارتگر قبلی دست به اعتصاب زدند. کارگران بازنشسته این کارخانه نیز در این حرکت اعتراضی شرکت داشتند.

آنها در اعتراض به بی‌اعتنایی و پاسخگو نبودن مدیریت کارخانه، از خروج رستمی و سیفوری از سهامداران عمده این شرکت جلوگیری کردند و آنها را به ساختمان مدیریت منتقل کردند.

به دنبال مذاکرات کارگران  و رستمی و سیفوری سرانجام آنها اعلام کردند که فقط دومیلیون و پانصد هزار تومان  از طلب پنجاه الی هفتاد میلیون تومانی کارگران را می‌پردازند و بقیه آن را در آبان ماه ۹۷پرداخت خواهند کرد. این پاسخ که معنایی جز طفره رفتن از حل مشکلات کارگران نداشت، خشم کارگران را برانگیخت و حاضر به قبول آن نشدند.

به دنبال آن، سیفوری، حواله ۲۵کیلویی  شکر که قرار بود به کارگران شاغل داده شود را پاره کرد. این اقدام  بیش‌از‌پیش خشم  کارگران را برانگیخت و شیشه‌های ساختمان مدیریت شرکت را شکستند. به‌دنبال آن مأموران نیروی سرکوبگر انتظامی در محل حاضر شدند و مدیران مزدور این شرکت را فراری دادند. 

وضعیت فاجعه‌بار زندگی کارگران محروم این صنعت عظیم  نتیجه بلافصل چنگ انداختن مقامات رژیم بر صنعت نیشکر است. آخوندهای حکومتی با هدف کسب درآمدهای نجومی به جای گسترش این صنعت که روزگاری از قطب‌های اقتصادی کشور بود، به واردات بی‌رویه شکر دست زدند. در نتیجه اکنون  کارگران صنعت نیشکر از جمله کارگران نیشکر هفت‌تپه به‌رغم کار مشقت‌بار خود ماههای متوالی دستمزدی دریافت نمی‌کنند و فشاری طاقت‌فرسا به‌خاطر ناتوانی در پرداخت بدهی‌های سنگین و گرسنگی و محرومیت شدید بر آنها تحمیل می‌شود. علی نقدی کارگر به جان آمده نی‌بر کارخانه نیشکر هفت‌تپه روز هشتم اسفند در اعتراض به این همه ظلم و بی‌اعتنایی مقامات رژیم به معضلات فزاینده کارگران، با خودکشی به زندگی پر رنج خود پایان داد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۳اسفند ۱۳۹۶(۴مارس ۲۰۱۸)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *