اعدام دو زندانی در کرمان و همدان

images-1111

در زندان کرمان بدار آویخت. وی“ شمس‌الدین ر” معرفی شد و در زندان شهاب کرمان زندانی بود.

همچنین رژیم آخوندی یک زندانی را روز پنجشنبه ۲۳ دی در زندان مرکزی همدان به دار آویخت. این زندانی ۳۷ ساله بود و “بابک اصغری” نام داشت و اهل قروه در استان کردستان بود.

رژیم ضدبشری آخوندی روز شنبه ۲۵  دیماه نیز ۲۰ زندانی را در زندانهای گوهردشت و قزلحصار کرج به‌طور جمعی به دار آویخته است. همچنین دو زندانی را در زندان مرکزی لاکان رشت و یک زندانی را در ساری حلق‌آویز کردند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *